Võtmepädevused

Avaleht Võtmepädevused

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr 2014-2020.1.06.16-0047 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2016-2019” 

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Paide Täiskasvanute Keskkool viib antud projekti raames ellu järgmised kursused:

  1. 15.01 – 28.05.2018     Vene keel taasalustajaile – A1.2 
  2. 17.01 – 30.05.2018     Inglise keel väheoskajatele – A1.2 
  3. 21.09 – 13.12.2018     Arvutikoolitus väheoskajatele 
  4. 25.09 – 27.11.2018     Kuhu ma kuulun ja kes ma tegelikult olen?