VÕTMEPÄDEVUSED 2018-2020

Avaleht VÕTMEPÄDEVUSED 2018-2020

Eesti Vabaharidusliidu projektid struktuuritoetuste ja Haridus- ja Teadusministeeriumi toel viiakse ellu projekt nr nr 2014-2020.1.06.16-0062 “Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine 2018-2020” 

Projekti peamine eesmärk on madalama haridustasemega ja varem õppes vähem osalenud täiskasvanute kaasamine õppesse ning nende eluks ja tööks vajalike pädevuste arendamine. Projekti tulemusena on täiskasvanute teadlikkus õppimise vajalikkusest ja õppimisvõimalustest suurenenud ning vabahariduslikes koolituskeskustes pakutav koolitus on sihtrühma vajadusi arvestav ja kvaliteetne.

Projekti „Prioriteetsete võtmepädevuste arendamine“ koolituste fookus on õppimisoskusel, võõrkeelteoskustel, sotsiaalsetel oskustel ja digipädevusel. Tugitegevustest on planeeritud koolitajate koolitus, projekti seminarid, kogemusnõustamine.

Paide Täiskasvanute Keskkool viib antud projekti raames ellu järgmised kursused:

  1. Vene keel väheoskajatele           kursus kahes osas 05.02. – 21.05.2019 ja 17.09 – 08.10.2019
  2. Kes ma tegelikult olen?                17.09 – 29.10.2019
  3. Arvutikursus väheoskajatele       07.11.2019 – 27.02.2020
  4. Inglise keel väheoskajatele          20.11.2019 – 15.04.2020