VÕTA ehk varasemate õpingute ja töökogemuse arvestamine

Sellega saab arvestada:

  • Eelmises koolis õpitut, n-ö hinnete ülekandmine, ka sobilikud valikained
  • Kursustel või täiendkoolitustel omandatut vastava tunnistuse või tõendi alusel valikainena või praktilise tööna
  • Huvihariduses omandatut valikainena või praktilise tööna
  • Kirjalikult tõendatud töökogemust praktilise tööna
  • Kutsehariduse praktikat praktilise tööna
  • Kaitseväes omandatut valikainena või praktilise tööna

VÕTA kord

VÕTA taotlusvorm