Välisseminar

Avaleht Välisseminar

Välisseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Jyväskylä kooli vahel

Soome täiskasvanuhariduses valitsevad meiega sarnased väljakutsed

 

11.-13. oktoobrini külastasid Paide täiskasvanute keskkooli ja paide huvikeskuse õpetajad ning kooli juhtkond Orimattila kunstikooli ja Jyväskylä õpilaslinnakut. Võib tõdeda, et Soome täiskasvanuhariduses on samad väljakutsed mis meilgi – madala haridustasemega täiskasvanute suur osakaal, nende madal motiveeritus ning suur väljalangevus koolist.

 

Välisseminari üks eesmärke oligi leida võti, kuidas eespool mainitud sõlmküsimusi valutult lahti harutada. Kuidas tuua haridustee pooleli jätnud inimene taas õppimise juurde? Soomes loetakse edusammuks juba seda, kui inimene astub haridusasutuse uksest sisse. Edasi, sõltuvalt indiviidist, selgitatakse välja vajadused, huvid ning alustatakse võib-olla vaid ühe õppeaine õppimisega ehk hakatakse taaslooma harjumust. Sealt astutakse, sõltuvalt tulemustest, järgmisele trepiastmele. Pedagoogika on kasvatuskunst ning õpetajad kunstnikud. Soomes on üksikainete õppimine täiskasvanuõppes väga populaarne, erinevalt Eestist.

Teine väliseminari fookus oli koolide rahastamine ning õpitaristu jagamine erinevate haridusasutuste vahel.

Lihtsustatult jagunes koolide (tava-, täiskasvanu- ja kutseharidus) rahastamine kahte ossa – tingimusteta baasrahastus ning tulemusrahastus. Esimene moodustas rahastuse üldmahust 65, teine 35 protsenti. Tulemusrahastust jagatakse õpitulemuste ning õpilaste hilisema tööhõive määra alusel.

135 000 inimesega Jyväskylä linnas on loodud õppelinnak, kus päevasel ajal toimub tavaõpe ning alates kella viiest kuni üheksani on õppeklassid täiskasvanute päralt. Klassiruumid on ergonoomilised, õppevahendid tänapäevased ning ruumid sopilised. Ja mis kõige tähtsam – õpikeskkond on pingevaba. Õpilastel on võimalik valida suurema arvu kursuste vahel, samas on nende mahud väiksemad kui Eestis. Kuigi klassid on varustatud kõige kaasaegsega, eeldab iga õppeasutus, et õpilasel on olemas oma isiklik sülearvuti, mille abil sooritatakse kõik nõutavad eksamid. Järgmisel aastal jõutaksegi Soome hariduskorralduses paberivabade lõpueksamiteni.

Jyväskylä näite puhul oli tava- ning täiskasvanuõpe toodud ühte kompleksi, kus õpitaristu oli ühine, kuid juhtimisstruktuur oli tava- ning täiskasvanuõppes selgelt eristatud – praktika, mis on soomlaste juures ennast tõestanud. Sarnane lähtepositsioon tuleks võtta meilgi, kuigi nii siin-  kui ka seal pool Soome lahte tuleb täiskasvanuhariduse andmise võimaldamise eest sageli võidelda.

Välisseminari käigus külastasime ka 16 000 elanikuga Orimattila linna ja sealset kunstikooli, iseteeninduse alusel toimivat raamatukogu ning kunstigaleriid ehk ühes suures hoones paiknevat Wellamo koolituskeskust. Huviharidust pakkuv keskus ise on rajatud vanasse tekstiilivabrikusse ning teenindab õpihuvilisi ligi saja kilomeetri raadiuses. Kooli rahastavad mitmed omavalitsused ühiselt ning igakuine õppetasu jääb õppevaldkonnast sõltuvalt keskeltläbi 20 euro piirimaile.

Maailm areneb, muutused toimuvad ka täiskasvanuhariduses – see pole enam pelgalt kunagise pooleli jäänud koolitee jätkamine, vaid elukestva õppe ning küpse täiskasvanuelu üks oluline osa, viis, kuidas elada.

Autor: Kristo Kiviorg, Paide täiskasvanute keskkooli eesti keele ja kirjanduse õpetaja