Arvutidisain 35 akad tundi, III korrus arvutiklass (24.01. – 30.05.2017)- juhendaja Priit Jõesaar

Vaata ainekava Projektipõhised valikained 2016-2017

Soome keel 70 akad tundi, I korrus auditooriumis (5.10.2016 – 21.01.2017) – juhendaja Kelly Saatmann

Vaata ainekava Projektipõhised valikained 2016-2017

Keraamika 35 akad tundi, II korrus keraamika klass (5.10 – 30.11.2016) – juhendaja Mare Olev

Vaata ainekava Projektipõhised valikained 2016-2017

Arvutiõpetus 35 akad tundi, III korrus arvutiklass (04.09.2017-25.01.2018) – juhendaja Kristjan Kirspuu

Vaata ainekava arvutiõpetus

Psühholoogia 70 akad tundi, III korrus galerii (04.09.2017-05.06.2018) – juhendaja Heidi Antons

Vaata ainekava 11.kl_Psühholoogia_1(ainekava)

11.kl_Psühholoogia_2(ainekava)

Fotograafia 35 akad tundi, III korrus arvuti (29.01.2018-05.06.2018) – juhendaja Priit Jõesaar