Valikained (TRT2)

Avaleht Valikained (TRT2)

Sisedisain 35 akad tundi. Juhendaja Ene Trummal

Sisedisaini ainekava

Meedia- videoõpetus 35 akad tundi. III korrus arvutiklass – juhendaja Priit Jõesaar

Video- ja meediaõpetuse ainekava