Valikained (TRT2)

Avaleht Valikained (TRT2)

2019/2020 õa Vene keele tasanduskursus 35 akad tundi. Juhendaja Natalja Haug

Venekeele tasanduskursus 2019-2020

 

2019/2020 õa Loovlabor 35 akad tundi. Juhendajad Natalja Haug, Priit Jõesaar

Loovlabor 2019-2020

 

2018/2019 õa Meedia- videoõpetus 35 akad tundi. III korrus arvutiklass – juhendaja Priit Jõesaar

Video- ja meediaõpetuse ainekava

 

2018/2019 ja 2019/2020 õa Sisedisain 35 akad tundi. Juhendaja Ene Trummal

Sisedisaini ainekava

2018/2019 Sisedisaini tunni raames valmis praktilise tööna ka köök.