Uurimus- või praktiline töö

  • Gümnaasiumiastme jooksul peab iga õpilane sooritama uurimis- või praktilise töö, mille teema ja hinne läheb lõputunnistusele.
  • Eeldatavalt peaks see tehtud olema 11. klassi jooksul, kuid esitada saab seda ka klassis.
  • Uurimis- või praktilist tööd kaitstakse eksamikomisjoni ees. Selleks on võimalus 11. klassi kevadel, 12. klassi talvel ja 12. klassi kevadel.
  • Uurimistööd soovitatakse teha eelkõige neil, kel plaan õppima minna kõrgkooli. Neil on soovitatav esmalt kontakteeruda eesti keele õpetaja Kristo Kivioruga (Kiviorg).
  • Praktiline töö võib lähtuda inimese huvialast. Selleks võib olla mõne ürituse organiseerimine ja sellest kirjelduse koostamine, kuid ka mõni käsitööese koos töö käigu jäädvustuse ja kommentaaridega jne.
  • Töötav õpilane võib taotleda VÕTAga oma töökogemuse arvestamist praktilise tööna – selleks on vaja tööandjalt kirjalikku allkirjastatud kinnitust töötamise kohta ja 1-2 lehekülje pikkust oma töö kirjeldust.
  • Kutseharidusest tulnud saavad taotleda VÕTAga erialapraktika arvestamist praktilise tööna.
  • Kaitseväe läbinud saavad taotleda VÕTAga kaitseväes omandatu arvestamist praktilise tööna, esitades kaitseväe pileti ja 1-2 lehekülje pikkuse kaitseväes omandatu kirjelduse.

Õpilasuurimuse ja praktilise töö aruande koostamise ja vormistamise juhend

Uurimistöö kavand