Õppeaasta lõpp ja konsultatsioonid

Üleminekuklassidel algab koolivaheaeg kolmapäevast, 6. juunist. Tunniplaan jääb aga kehtima 19. juunini, toimuvad järelevastamistunnid (v.a. 10. ja 11. klassi matemaatika). Kasutage järelevastamisvõimalust! NB! Saksa keele õpetaja Elve Kask annab konsultatsioone teistel aegadel kui tunniplaanis ette nähtud: 6. juunil kell 8.30-11.40 […]

Gümnaasiumi koolieksami konsultatsioonid

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI KONSULTATSIOONID ON MAIL (K) JA 6. JUUNIL (K) KELL 13.50-15.20 KAI PARMAN (ühiskond, ajalugu) KELL 15.30-17.00 HEIDI ANTONS (inimeseõpetus)   REAALSUUNA EKSAMI KONSULTATSIOONID ON ÕPILASE JA ÕPETAJATE (Helje Pertmann, Mari üürike) OMAVAHELISEL KOKKULEPPEL

Otsime sotsiaalpedagoogi!

Paide Täiskasvanute Keskkool pakub tööd SOTSIAALPEDAGOOGILE Nõudmised kandidaadile: Erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse Vajalikud isikuomadused: kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus Kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus Kandideerimiseks esitada: Motivatsioonikiri Elulookirjeldus Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad […]

11. klassi muusikaõpetus

11. klassi muusika kuulamise seminar toimub kolmapäeva asemel neljapäeval, 3. mail kell 15.30!

Põhikooli matemaatika ja ühiskonna proovieksam

Põhikooli matemaatika proovieksam toimub teisipäeval, 24. aprillil kell 10.15 matemaatikaklassis. Põhikooli ühiskonna proovieksam toimub kolmapäeval, 25. aprillil kell 10.15 ajaloo-ühiskonnaklassis.

Tunniplaan 16. aprillil (E)

Seoses gümnaasiumi riigieksamiga on esmaspäeva, 16. aprilli tunniplaan muutunud! Vaata siit: Tunniplaan 16.04