Ootame ikka haridustee jätkajaid!

Paide Täiskasvanute Keskkool ei kao, see liitub vaid suurema vennaga. Kooli saab ikka tulla! Pakume endiselt Põhiharidust 7.–9. klass (17-aastastele ja vanematele) Üldkeskharidust Riigieksamite ettevalmistust varemlõpetanutele (keskharidus, kutsekeskharidus) Osalist e-õpet (konsultatsioonid laupäeviti) Paide Täiskasvanute Keskkool lõpetab tegevuse 31.08.2021, kuid senine […]


Avalduste vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks on alanud!

Sisseastumisavaldusi saab esitada põhikooli 3. kooliastmesse, gümnaasiumiastmesse ja riigieksamite ettevalmistuskursustele (varemlõpetanud). 31. augustil 2021 lõpetab Paide Täiskasvanute Keskkool tegevuse. Üldkesk- ja 3. kooliastme üldpõhiharidust mittestatsionaarses õppevormis hakkab 1. septembrist 2021 pakkuma Järvamaa Kutsehariduskeskus https://www.jkhk.ee/ Avaldusi saab esitada digitaalselt 31. augustini aadressidel: põhikool […]

Õppetöö korraldus ja tunniplaan distantsõppeperioodil 15.03-11.04

15.03.-02.05 toimub õppetöö tavapärase tunniplaani alusel distantsõppes, kus pooled tundidest on videotunnid ja pooled iseseisva töö tunnid. Video- ja iseseisva töö tundide ajad on ära toodud siin: Tunniplaan II poolaasta distants Täpsem informatsioon on edastatud õpilastele Stuudiumi vahendusel.

Paide Täiskasvanute Keskkool antakse riigile üle

28. jaanuaril toimunud Paide linnavolikogu istungil otsustati lõpetada Paide Täiskasvanute Keskkooli tegevus 31. augustil 2021. Üldkeskhariduse kättesaadavuse tagamisel on riik enda kanda võtnud järjest rohkem vastutust. Riigi ja omavalitsuste koostöös on ka täiskasvanute keskharidus liikumas samas suunas. Muudetud on seadusandlust, […]

Õppekorraldus 14.12-22.12

Alates esmaspäevast, 14. detsembrist kuni jõuluvaheajani toimub koolis distantsõpe. Täpsem teave õpilastele ja lastevanematele on edastatud Stuudiumi sõnumite kaudu.

Riigieksamitele registreerimine

Avatud on sellekevadistele gümnaasiumi riigieksamitele registreerimine. Seda peab tegema igaüks ise. Registreerimiskeskkond on Eksamite Infosüsteem: https://eis.ekk.edu.ee/eis/login/login Oma isik tuleb tuvastada kas ID kaardi, smart-ID või mobiil-IDga. Pärast süsteemi sisenemist saab testide sooritamise lingi alt registreerida – IGALE EKSAMILE TULEB REGISTREERIDA ERALDI […]