Õppeaasta algus

Alustame õppeaastat kahenädalase motivatsioonikoolitusega. 3., 4., 10. ja 11. septembril (12., 7.-8. ja 9. klass) ning 5., 6. 12. ja 13. septembril (10. ja 11. klass). Klassidel koguneda kell 10.00 kooli 3. korrusele. Lõpetame iga päev kell 16.00. Koolituse ajal […]

Augusti konsultatsioonid

Õpetajad annavad konsultatsioone augustis järgmiselt: Aili Agarmaa – matemaatika, füüsika. 22., 27. ja 28. august kl 9-15 Elve Kask – saksa keel. 22. august kl 10-14; 27. august kl 10-14; 30. august kl 12-15 Kristo Kiviorg – eesti keel, kirjandus. 22., […]

Õppeaasta lõpp ja konsultatsioonid

Üleminekuklassidel algab koolivaheaeg kolmapäevast, 6. juunist. Tunniplaan jääb aga kehtima 19. juunini, toimuvad järelevastamistunnid (v.a. 10. ja 11. klassi matemaatika). Kasutage järelevastamisvõimalust! NB! Saksa keele õpetaja Elve Kask annab konsultatsioone teistel aegadel kui tunniplaanis ette nähtud: 6. juunil kell 8.30-11.40 […]

Gümnaasiumi koolieksami konsultatsioonid

GÜMNAASIUMI KOOLIEKSAMI KONSULTATSIOONID ON MAIL (K) JA 6. JUUNIL (K) KELL 13.50-15.20 KAI PARMAN (ühiskond, ajalugu) KELL 15.30-17.00 HEIDI ANTONS (inimeseõpetus)   REAALSUUNA EKSAMI KONSULTATSIOONID ON ÕPILASE JA ÕPETAJATE (Helje Pertmann, Mari üürike) OMAVAHELISEL KOKKULEPPEL

Otsime sotsiaalpedagoogi!

Paide Täiskasvanute Keskkool pakub tööd SOTSIAALPEDAGOOGILE Nõudmised kandidaadile: Erialane kõrgharidus või sotsiaalpedagoogi kutse Vajalikud isikuomadused: kohanemisvõime, järjekindlus, empaatia, vastutusvõime, eesmärgikindlus, koostöövalmidus, sallivus, kõrge pingetaluvus, algatusvõime, avatus Kaasaegse tehnoloogia ja digivahendite kasutamise oskus Kandideerimiseks esitada: Motivatsioonikiri Elulookirjeldus Kvalifikatsiooni tõendavate dokumentide koopiad […]