TÄISKASVANUD ÕPPIJA NÄDAL (TÕN) 2018
TAAS ON AEG MÄRGATA JA TUNNUSTADA MAAKONNA PARIMAID ÕPPIJAID JA
KOOLITAJAID NING LEIDA KOOLITUSSÕBRALIKUM ORGANISATSIOON JA
ÕPITEGU.
Tunnusta sinagi tublisid inimesi ning esita kandidaat veebikeskkonnas:
https://www.andras.ee/et/tunnustamine või tekstifailina maakonna koordinaatorile:
suitsanneli@gmail.com
TÕN maakondlik komisjon selgitab välja maakonna parimad, kes lähevad edasi vabariiklikku
vooru. Maakonna parimaid tunnustatakse oktoobris.
Lisainfot leiad: https://www.andras.ee/et/tunnustamine

Alati võite anda infot tublide inimeste, organisatsioonide või õpitegude kohta!
Anneli Suits