„TEISEL RINGIL TARGAKS JÄRVAMAAL“  NR 2014-2020.1.06.16-0029

Paide Täiskasvanute Keskkool viib aastatel 2016 – 2018 ellu ESF rahastatud projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal“.

Projekti algus ja lõpp: 01.08.2016 – 31.07.2018

Projekti maksumus: 178 000 eurot

Projekti käigus arendatakse e-õpet (koolitused nii õpilastele kui õpetajatele), samuti toimub e-õppe võimaluste õpetamine/tutvustamine Järvamaa erinevates piirkondades kohapeal. E-õpe annab suurema võimaluse õppes osalemiseks lastega kodus olevatele emadele, töölkäivatele inimestele ja teistele, kes kahel päeval nädalas kohal käia ei saa.

Projekt toetab põhi- ja keskhariduseta inimeste naasmist formaalõppesse. Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks.

Projektis valmib praktiline “Õpi õppima” koolituse videoloeng, mis keskendub pikka aega õppest eemalviibinu õpivalmiduse suurendamisel. Samuti, arendatakse õppekavasid, mis muutuvad paindlikumaks ning integreeritumaks.

Õppi õppima veebikursus asub Moodle e-õppe keskkonnas, peale alloleval lingil klikkimist vajuta ka “Sisene külalisena”nupul.

Vaata kursust SIIT

Lisaks saavad projektis osalejad õppida tasuta lisakursustena fotograafiat, arvutidisaini, soome keelt, käsitööd ja keraamikat.

Õppijatest lastevanematel on võimalus kasutada hoidjaga väikelastetuba.

______________

Täpsem info ja projektiga seotud küsimused:

Projektijuht: Tiina Larven

Tel.: 53783929, e-post: tlarven@gmail.com

Kontaktisik: Anneli Suits

Tel.: 53494224, e-post: suitsanneli@gmail.com