Tegevused (TRT2)

Avaleht Tegevused (TRT2)

Tegevused:

September 2018

 • Telliti reklaamvahendeid. (Spiraalköitega märkmikud, pastapliiatsid)
 • Sõlmiti kokkulepe Arvamuspäeval esineva peaesinejaga.
 • Alustas valikaine Meedia- videoõpetus.
 • Taasalustas lastehoiuteenus, mis pakub õppivatele lapsevanematele võimalust lapsehoiuks siis, kui vanem õpib.
 • E-infokonsultant tegeleb nii õppurite kui ka õpetajate e-õppe alase nõustamisega ja abistamisega ning võeti kasutusele uus e-keskkond Stuudium.
 • Õpinõustaja tegeles õppuritega, kelle motivatsioon oli langenud.
 • Toimus kaks nädalat kestev motivatsioonikoolitus, et alustada õppeaastat teisiti kui varem ning tõsta õpilaste eneseusku ja saavutustahet.
  Pilte saab vaadata SIIT

Oktoober 2018

 • Toimus Arvamuspäev 25.10.2018 „Muutuv maailm ja väljakutsed haridusele“.

Arvamuspäeva helifailid on allalaetavad SIIT

Arvamuspäeva esineja slaidid leiab SIIT

Vox Populit saab vaadata SIIT

Pilte saab vaadata SIIT

Arvamuspäeva tagasiside Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilaste poolt oli positiivne ning valitud teema pakkus jutuainet veel mitmeks päevaks.

 • Planeeriti Supervisiooni Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile.
 • Planeeriti esimest Motivatsioonikohvikut ning viidi läbi suuline küsitlus õpilaste seas, millisest teemast sihtgrupp esimesena rohkem kuulda ja arutada sooviks. Välja valiti teema, kuidas teha õigeid valikuid ning luua endas rohkem selgust.

November 2018

 • 09.11 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile supervisioon, mida juhtis superviisor Tiina Saar-Veelmaa.
 •  21.11 toimus Motivatsioonikohvik 1, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning arutleti
  soovide lahti mõtestamise ning elus selguse loomise teemadel

Detsember 2018

 •  12.12 külastati Tallinnas asuvat Maarjamäe ajalookeskust ning toimus õpe väljaspool
  klassiruumi. Ekskursioonil osales õpilasi kõikidest klassidest ning kaasas olid
  ajalooõpetaja Kai Parman ning projekti koordinaator/õpinõustaja Ene Taurus.
 •  13.12 toimus Motivatsioonikohvik 2, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning sel
  korral tegeleti eesmärkide mõistmise ja püstitamisega järgmiseks 12.neks nädalaks.
 •  21.12 külastasid Paide Täiskasvanute Keskkooli töötajad Veskisilla Vabaaja- ja
  Puhkekeskust, et osaleda arendusseminaril „Eneseväestamisvõtted igapäevaelus“, mida
  viis läbi Ave Eero NLP instituudist.

Jaanuar 2019

 • 18.01 toimus III Motivatsioonikohvik. kolmanda kohviku fookuses oli enesehinnang.
  Kohvikus räägiti järgnevast: kuidas enesehinnang kujuneb; enesehinnang, eneseusk,
  enesekindlus – mis on mis; mis vahe on enesearmastusel ning ego-kesksusel; madala
  enesehinnangu indikaatorid; kuidas tõsta oma enesehinnangut.
  Motivatsioonikohvikut viis läbi Paide Täiskasvanute Keskkool, arengukeskkonda lõi
  koolitaja Kristo Kiviorg
 • 25.01 toimub II Supervisioon Paide Täiskasvanute Keskkooli kollektiivile, mida viib läbi
  superviisor Tiina Saar-Veelmaa.
 • Planeeriti kirjanduse ainega lõimitud teatrikülastust Paide Muusika- ja Teatrimajja,
  etendusele “Kaitseala”.
 • Lõpetab valikaine Meedia- videoõpetus.

Veebruar 2019

 • Külastati Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud Paide Teatri etendust “Kaitseala”. Õppekäik lõimiti kirjanduse ainega. Õpilased olid meeldivalt üllatunud kogedes klassikalise teatri asemel kaasavat teatrit.
 • Alustas Sisedisaini valikaine, juhendajaks Ene Trummal
 • 02 kell 14.00 toimus IV Motivatsioonikohvik, milles arutati sel korral suhete teema üle.
 • Planeeriti õppekäiku Tartusse AHHAA Teaduskeskusesse, millega lõimitakse füüsika, keemia kui ka matemaatika õppeaine.

Märts 2019

 • 08.03 kell 14.00 toimus V Motivatsioonikohvik, kus oli sel korral palju naistepäeva hõngu. Esmakordselt toimus kohvik koolimaja ruumidest väljas ning kohvikusse kutsuti osalejaid isiklikult ning infot ei levitatud laialt. Motivatsioonikohvik toimus Paides Pisi Kohvimajas ning õpilastele õpetas kauneid paberist lilli valmistama Paide Huvikooli õpetaja Natalja Haug.
 • 12.03 Toimus väljasõit sisedisaini valikaine raames. Külastati Tallinnas asuvat Tikkurila koolituskeskust. Õpilased said kogenud koolitajate käe all erinevaid värvimistehnikaid kasutada ning luua näidispindu.

  

 

 • 28.03 külastasid Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilased Ahhaa Teaduskeskust Tartus. Tutvuti nii püsieksponaatidega kui ka ajutise näitusega. Õpilased kogesid põnevaid illusioone ja enim pakkus huvi TÜ meditsiinikollektsioon. Õppekäik lõimiti matemaatika, füüsika ja keemia ainega. Kaasas oli keemiaõpetaja Helje Pertmann, matemaatikaõpetaja Aili Agarmaa ning õpinõustaja Ene Taurus.

Aprill 2019

Aprill möödus rahulikult ning keskenduti enamasti sisedisaini valikaine praktilisele osale, kus õpilased teostavad koos õpetajaga ruumi remonti. Tegeleti nii vana seinakatte eemaldamisega, pahteldamisega kui ka värvimisega.

Mai 2019

Mai oli sisedisainis edukas. Seinad said puhtaks, pahteldatud ja värvitud. Lisati ka tühjale seinale kujundeid ning õpiti kasutama metallvärvi. Ruum on saanud uue väljanägemise ning sisedisaini tunnid on loetud lõppenuks.

23.05 Toimus juba järjekorras kuues motivatsioonikohvik, mis sel korral otsustati pidada värskes õhus, kaunis looduses. Asukoha valikutest meeldis õpilastele enim Väätsa looduskaitseala matkarada. Motivatsioonikohvikus arutleti sel korral kooliaasta lõpu üle ning motiveeriti teineteist viimaseid pingutusi tegema, et see õppeaasta edukalt läbida, et järgmisel aastal kõik üheskoos lõpetamiseni jõuaksid.

Juuni 2019

06.06 toimus personalile arendusseminar Hestia Hotel Laulasmaa Spas. Seminaril tehti kokkuvõte eelmisest õppeaastast ning ülevaate projekti tegevustest andsid nii Ene Taurus, Tiina Larven kui ka Enn Lehtpuu. Lisaks arutati uue õppeaasta tegevusi ning otsiti parimaid lahendusi õppekorralduseks, motivatsioonikoolituseks, valikaineteks ja ka ekskursioonideks.

07.06 toimus selle õppeaasta viimane Supervisioon koos Tiina Saar-Veelmaaga. Sel korral keskendusime üheskoos ja ka eraldi tuleviku muutustele vastu minemisele.