Tegevused (TRT2)

Avaleht Tegevused (TRT2)

Tegevused:

September 2018

 • Telliti reklaamvahendeid. (Spiraalköitega märkmikud, pastapliiatsid)
 • Sõlmiti kokkulepe Arvamuspäeval esineva peaesinejaga.
 • Alustas valikaine Meedia- videoõpetus.
 • Taasalustas lastehoiuteenus, mis pakub õppivatele lapsevanematele võimalust lapsehoiuks siis, kui vanem õpib.
 • E-infokonsultant tegeleb nii õppurite kui ka õpetajate e-õppe alase nõustamisega ja abistamisega ning võeti kasutusele uus e-keskkond Stuudium.
 • Õpinõustaja tegeles õppuritega, kelle motivatsioon oli langenud.
 • Toimus kaks nädalat kestev motivatsioonikoolitus, et alustada õppeaastat teisiti kui varem ning tõsta õpilaste eneseusku ja saavutustahet.
  Pilte saab vaadata SIIT

Oktoober 2018

 • Toimus Arvamuspäev 25.10.2018 „Muutuv maailm ja väljakutsed haridusele“.

Arvamuspäeva helifailid on allalaetavad SIIT

Arvamuspäeva esineja slaidid leiab SIIT

Vox Populit saab vaadata SIIT

Pilte saab vaadata SIIT

Arvamuspäeva tagasiside Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilaste poolt oli positiivne ning valitud teema pakkus jutuainet veel mitmeks päevaks.

 • Planeeriti Supervisiooni Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile.
 • Planeeriti esimest Motivatsioonikohvikut ning viidi läbi suuline küsitlus õpilaste seas, millisest teemast sihtgrupp esimesena rohkem kuulda ja arutada sooviks. Välja valiti teema, kuidas teha õigeid valikuid ning luua endas rohkem selgust.

November 2018

 • 09.11 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile supervisioon, mida juhtis superviisor Tiina Saar-Veelmaa.
 •  21.11 toimus Motivatsioonikohvik 1, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning arutleti
  soovide lahti mõtestamise ning elus selguse loomise teemadel

Detsember 2018

 •  12.12 külastati Tallinnas asuvat Maarjamäe ajalookeskust ning toimus õpe väljaspool
  klassiruumi. Ekskursioonil osales õpilasi kõikidest klassidest ning kaasas olid
  ajalooõpetaja Kai Parman ning projekti koordinaator/õpinõustaja Ene Taurus.
 •  13.12 toimus Motivatsioonikohvik 2, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning sel
  korral tegeleti eesmärkide mõistmise ja püstitamisega järgmiseks 12.neks nädalaks.
 •  21.12 külastasid Paide Täiskasvanute Keskkooli töötajad Veskisilla Vabaaja- ja
  Puhkekeskust, et osaleda arendusseminaril „Eneseväestamisvõtted igapäevaelus“, mida
  viis läbi Ave Eero NLP instituudist.

Jaanuar 2019

 • 18.01 toimus III Motivatsioonikohvik. kolmanda kohviku fookuses oli enesehinnang.
  Kohvikus räägiti järgnevast: kuidas enesehinnang kujuneb; enesehinnang, eneseusk,
  enesekindlus – mis on mis; mis vahe on enesearmastusel ning ego-kesksusel; madala
  enesehinnangu indikaatorid; kuidas tõsta oma enesehinnangut.
  Motivatsioonikohvikut viis läbi Paide Täiskasvanute Keskkool, arengukeskkonda lõi
  koolitaja Kristo Kiviorg
 • 25.01 toimub II Supervisioon Paide Täiskasvanute Keskkooli kollektiivile, mida viib läbi
  superviisor Tiina Saar-Veelmaa.
 • Planeeriti kirjanduse ainega lõimitud teatrikülastust Paide Muusika- ja Teatrimajja,
  etendusele “Kaitseala”.
 • Lõpetab valikaine Meedia- videoõpetus.

Veebruar 2019

 • Külastati Paide Muusika- ja Teatrimajas toimunud Paide Teatri etendust “Kaitseala”. Õppekäik lõimiti kirjanduse ainega. Õpilased olid meeldivalt üllatunud kogedes klassikalise teatri asemel kaasavat teatrit.
 • Alustas Sisedisaini valikaine, juhendajaks Ene Trummal
 • 15.02 kell 14.00 toimus IV Motivatsioonikohvik, milles arutati sel korral suhete teema üle.
 • Planeeriti õppekäiku Tartusse AHHAA Teaduskeskusesse, millega lõimitakse füüsika, keemia kui ka matemaatika õppeaine.

Märts 2019

 • 08.03 kell 14.00 toimus V Motivatsioonikohvik, kus oli sel korral palju naistepäeva hõngu. Esmakordselt toimus kohvik koolimaja ruumidest väljas ning kohvikusse kutsuti osalejaid isiklikult ning infot ei levitatud laialt. Motivatsioonikohvik toimus Paides Pisi Kohvimajas ning õpilastele õpetas kauneid paberist lilli valmistama Paide Huvikooli õpetaja Natalja Haug.
 • 12.03 Toimus väljasõit sisedisaini valikaine raames. Külastati Tallinnas asuvat Tikkurila koolituskeskust. Õpilased said kogenud koolitajate käe all erinevaid värvimistehnikaid kasutada ning luua näidispindu.

  

 

 • 28.03 külastasid Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilased Ahhaa Teaduskeskust Tartus. Tutvuti nii püsieksponaatidega kui ka ajutise näitusega. Õpilased kogesid põnevaid illusioone ja enim pakkus huvi TÜ meditsiinikollektsioon. Õppekäik lõimiti matemaatika, füüsika ja keemia ainega. Kaasas oli keemiaõpetaja Helje Pertmann, matemaatikaõpetaja Aili Agarmaa ning õpinõustaja Ene Taurus.

Aprill 2019

Aprill möödus rahulikult ning keskenduti enamasti sisedisaini valikaine praktilisele osale, kus õpilased teostavad koos õpetajaga ruumi remonti. Tegeleti nii vana seinakatte eemaldamisega, pahteldamisega kui ka värvimisega.

Mai 2019

Mai oli sisedisainis edukas. Seinad said puhtaks, pahteldatud ja värvitud. Lisati ka tühjale seinale kujundeid ning õpiti kasutama metallvärvi. Ruum on saanud uue väljanägemise ning sisedisaini tunnid on loetud lõppenuks.

23.05 Toimus juba järjekorras kuues motivatsioonikohvik, mis sel korral otsustati pidada värskes õhus, kaunis looduses. Asukoha valikutest meeldis õpilastele enim Väätsa looduskaitseala matkarada. Motivatsioonikohvikus arutleti sel korral kooliaasta lõpu üle ning motiveeriti teineteist viimaseid pingutusi tegema, et see õppeaasta edukalt läbida, et järgmisel aastal kõik üheskoos lõpetamiseni jõuaksid.

Juuni 2019

06.06 toimus personalile arendusseminar Hestia Hotel Laulasmaa Spas. Seminaril tehti kokkuvõte eelmisest õppeaastast ning ülevaate projekti tegevustest andsid nii Ene Taurus, Tiina Larven kui ka Enn Lehtpuu. Lisaks arutati uue õppeaasta tegevusi ning otsiti parimaid lahendusi õppekorralduseks, motivatsioonikoolituseks, valikaineteks ja ka ekskursioonideks.

07.06 toimus selle õppeaasta viimane Supervisioon koos Tiina Saar-Veelmaaga. Sel korral keskendusime üheskoos ja ka eraldi tuleviku muutustele vastu minemisele.

 

August 2019

Tegeleti põhiliselt kooli reklaami tellimise/ostmisega. Kooli tutvustav info läks nii Türi Vallalehte kui ka Järva Valla Lehte.
Lisaks telliti reklaam Postimehe veebi ja nutiseadme vaatesse ning Õhtulehe veebi.
Võeti vastu uusi õpilasi ning iga uue õpilasega vesteldi tema motivatsioonist ja tahtest.

 

September 2019

02-06.09 toimus õpilastele motivatsioonikoolitus, mis aitas õpilastel kooliellu sisse elada.

17.09 toimus 2019/2020 õppeaasta esimene motivatsioonikohvik (järjekorras 7.) Süda-Eesti Sotsiaalkeskuses, kus põhiliseks teemaks oli peremajandus.

Lisaks saavutati viimased kokkulepped arendusseminari korraldamisega seotud küsimustes Saksamaaga.

 

Oktoober 2019

15.10 Toimus SA Wittensteinis Motivatsioonikohviku sarja 8 kokkusaamine ning tutvuti turismiettevõtlusega ja selle võimalikkusega Järvamaal. Lisaks oli soovijatel võimalik tutvuda Ajakeskuse ekspositsiooniga. Motivatsioonikohvikut viisid läbi Ründo Mülts ja Eliis Õunapuu.

16.10 Toimus õppetööd lõimiv väljasõit Narva. Külastati Kreenholmi manufaktuuri ning saadi giidi abiga ülevaade tehase ajaloost ja eluolust ning ka tulevikuplaanidest.
Sellele järgnes linnaekskursioon, kus giid tutvustas tähtsamaid Narva vaatamisväärsusi ning taaskord ka ajalugu. Külastati nii TTÜ Narva kolledzit, Narva nr 2. piiripunkti, kui ka Narva promenaadi ja bastione. Nähti ka kuulsat “viiekroonist” vaadet.
Viimane osa väljasõidust toimus Hermani kindluses, kus saadi infot keskaegsete kommete ja rüütlite eluolu kohta ning oli võimalus heita pilk kõrgemalt vastaskalda kindlusele. Väljasõit lõimiti venekeele ja ajaloo tunniga ning ekskursioonil olid kaasas õpetaja Tiina Müürisepp, Kati Klaas ja Ene Taurus.

 

November 2019

01.11.2019 Külastati Türi kultuurikeskuses toimunud Rakvere Teatri etendust “Ükssarvikute farm”. Õppekäik lõimiti kirjanduse ainega. Õpilased kogesid etendust, milles põimiti kolme kirjandusteose tegelaste lood ning käsitleti nende saatust raamatus.

04-07.11.2019 Toimus välisseminar Paide sõpruslinnas Annaberg-Buchholzis, millel osalesid nii õpetajad, kooli tugipersonal kui ka juhtkond. Kohtuti erinevate täiskasvanuharidusega tegelevate inimestega, linnapeaga, haridusspetsialistiga ning tutvuti Annaberg-Buchholzis asuvate haridusasutustega.

19.11.19 Toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli I korruse auditooriumis 15.00-17.15 motivatsioonikohvik teemal “Asjad, millest täiskasvanud rääkida ei julge”.
Motivatsioonikohvikut viis läbi kirjanik Sass Henno.

20.11.19 Avati näitus lisaaines Loovlabor valminud loomingust.

29.11.19 toimus personalile Supervisioon, mida viis läbi Tiina Saar-Veelmaa. Supervisioonil pöörati sel korral tähelepanu koostööle ning isiklikule arengule ja jõuvarude säilitamisele. Õpiti loovjutustamist ning määrati gruppidena eesmärke tulevikuks.

Detsember 2019

10.12.2019 toimus 10.nes motivatsioonikohvik, mille teemaks oli tervislik ja aegasäästev toitumine. Sihtgrupiks olid PTK õpilased ning enimeelistatud olid lapsevanemad. Õpiti tegema traditsioonilist pärmitainast ning moodsama magustoiduna õpiti tegema Creme Brüleed. Koolitust viis läbi MA Anneli Suits.

Loengu slaididega saate tutvuda vajutades lingile -> Mot. kohvik 10.12.2019

30.12.2019 toimus arendusseminar Paide Täiskasvanute keskkooli kollektiivile Mäos Sämmi Grillis. Arendusseminari viis läbi juhendaja Ingelise Israel pealkirjaga “Minust sõltub”. Seminaril tutvuti DISC mudeliga ning saadi teada, milline on inimese tüüp. Toimus hea meeskonnatöö ning personali ühtekuuluvustunne paranes tunduvalt.

Jaanuar 2020

21.01.2020 toimus 11.nes motivatsioonikohvik, kus alustasime uut poolaastat tagasisidega eelmisele poolaastale. Osalejateks oli enamasti 12.nenda klassi õpilased, kuid oli ka mõni teistest klassidest. Et vältida tugevat koosoleku stiili, keedeti üheskoos ka Kõrvitsapüree suppi ning valmistati koos maitsvat pestot. Motivatsioonikohvikut viis läbi Ma Anneli Suits.

 

07.02.2020 Alustas tunde uus valikaine Mööbli redekoreerimine, mida viis läbi Võõp OÜ Viljandist. Õpilastel oli võimalus teha praktilisi näidistöid kriidivärvidega, õppida erinevaid tehnikaid. Lisaks kasutati sabloone ning õpiti palju põnevaid võtteid, et mööblit värskendada ja anda uus elu.

16.02.2020 Külastati Eesti Draamateatris toimunud etendust “Nukumaja 2”. Õppekäik lõimiti kirjanduse ja ajaloo ainega. Nii õpilased kui ka õpetajad tundsid, et etendus oli võimas ning ehe. Arutleti pikalt enesekeskse maailmanägemuse ning naiste õiguste üle.

19.02.2020 toimus 12.nes motivatsioonikohvik. Sel korral toimus kohvik koolimajast väljas, Pisi kohvimajas, sest tegemist oli lapsevanematele suunatud aruteluga. Kohvikut viis läbi psühholoog Margit Jullinen ning räägiti lapse emotsioonidest ning nendega toimetulekust ja sõnastamisest. Kohvikus on olemas ka lastetuba ning lapsed olid kaasa lubatud.

Märts 2020

Riiklikult kehtestatud eriolukorra tõttu toimusid ka projektitegevuses suured muutused. Eelnevalt planeeritud tegevused (mööbli redisaini valikaine, arvamuspäev “Kuidas ja mida elukestvalt õppida” , motivatsioonikohvik “Kuidas saada youtuberiks” – Artur Rehi) tuli ootamatult edasi lükata aega, kus eriolukord on lõppenud.
Võeti vastu otsus suunata õpilased distantsõppele. Projektitöötajad said uue suuna selgitada koos õpetajatega välja õpilased, kes vajavad tehnilist abi edasise õppetöö sooritamiseks. Toimus täielik õppetöö ümberkorraldamine, ühtsete suhtluskanalite loomine ning ka veebiloengute õpilastele kättesaadavaks tegemine. E-õppe koordinaator tegeles sülearvutite laenutamisega õpilastele ning arvutite ülevaatamisega, et edasine õppetöö sujuks ladusalt. Lisaks on ta toetanud õpetajaid distanstõppe läbiviimisel, õppematerjalide koostamisel ning otsinud parimaid meetodeid õppeprotsessi korraldamiseks. Nii sotsiaalpedagoog kui õpinõustaja teadvustasid õpilastele jätkuvast võimalusest saada nõustamist, sest põhjendatult antud olukorrast võib psühholoogiliste ning materiaalsete raskustega õpilaste hulk eriolukorras suureneda.

Aprill 2020

Aprill möödus eriolukorra ajal sarnaselt märtsiga.

09.04.2020 Toimus motivatsioonikohvik distantsilt, kuidas tulla toime kriisi ajal psühholoogiliselt ning materiaalselt. Selle tarbeks koostas SESOK materjalid õpilastele saatmiseks koos näpunäidetega. Kokkupuudet õpilastega ei olnud ning materjalid saadeti läbi stuudiumi kõikidele kooli õpilastele. Õpilastele edastatud failidega on võimalik tutvuda alljärgnevalt:
KUIDAS HOIDA OMA VAIMSET TERVIST ERIOLUKORRA AJAL
PEREMAJANDUSE ABC
Koolitus-Majanduslik toimetulek
Lisa 1. Pere kuueelarve

22-24.04.2020 Toimus motivatsioonikohvik distantsilt. Aprilli kuu motivatsioonikohviku teemaks olime juba eelnevalt planeerinud käsitööteema “Kingitus emale”, mille läbi oli õpilastel võimalik meisterdada tulevaks emadepäevaks emale kingitus. Motivatsioonikohvikut viis läbi Natalja Haug. Sel korral tegutsesime distantsilt – Natalja meisterdas valmis õppevideo, kuidas teha emale kingitust ning komplekteeris 14 käsitöötarvikutega kotti, milles oli kõik kingituse meisterdamiseks vajalik. Projekti koordinaator Ene Taurus toimetas kõik käsitöökotid õpilasteni. Õpilaste tagasiside oli juba esimesel õhtul positiivne – “Vahest õppimise vahele väga hea nokitseda. Võttis kohe stressi vähemaks” (Juht, K. 9.kl).

Õpilastele saadetud õppevideo on nähtav SIIT

19.05.2020 toimus motivatsioonikohvik Mäo mõisa pargi läheduses olevas koduaias, teemal Roheline mõtteviis tarbimisühiskonnas.
Räägiti sellest, kuidas kasvatada ise toitu. Mida saab kasvatada kasvuhoones, lavades, avamaal. Kuidas rajada maasika- ja vaarikaistandust? Räägiti veel kodukanadest ja küülikutest. Kaasa said soovijad taimi. Motivatsioonikohvikut viis läbi Anneli Suits

26.05.2020 toimus motivatsioonikohvik Paide Kunstikoolis teemal Ökoloogiline kunst. Motivatsioonikohvikus räägiti taaskasutusest ja kunstist igapäevaelus. Taaskasutusse võeti savipotid, ning anti neile uus elu. Tutvuti erinevate värvide, sh akrüülvärvide kasutamisega. Õpiti tegema krakleed. Lisaks suunati õpilasi mõtlema edasiõppimise võimalustele. Arutleti ka teemal “Kuidas kujundada enda edulugu ja õpilugu?”

05 ja 06.06 toimusid eriolukorra tõttu edasilükatud viimased mööbli dekoreerimise ja värvimise valikainetunnid. Koolitaja Maren Vahter Võõp OÜst õpetas õpilasi algusest peale kasutama kriidivärve, sabloone, stukkdekoore ja palju muud põnevat millega oma mööblit värskendada või just vintage ilmet anda. Koolituspäevad olid pikad ja tööd vajasid kindlat kätt, kuid tulemused olid seda väärt.

 

12.06.2020 Toimus viimane Supervisioon Paide Täiskasvanute keskkoolis, mille viis läbi Tiina Saar-Veelmaa. Supervisiooni peateemaks oli, seotuna eriolukorrast, enesehoidmine.

19.06.2020 Toimus arendusseminar Paide Teatrikohvikus, kus sel korral oli teemaks “Teisel ringil targaks 2” ning võimalik jätkuprojekt. Projektijuht Tiina Larven andis ülevaate projektist, e-õppe koordinaaror Enn Lehtpuu andis ülevaate e-õppega seonduvast ning erilist tähelepanu sai eriolukorra ajal toimunud e-õpe ja õpetajate kiire kohanemis- ning algatusvõime. Lisaks arutleti uue projekti kirjutamise üle ning kaaluti milliseid tegevusi tuleks jätkata ning mis on end kahe aastaga ammendanud – Ene Taurus.

28.08.2020 Toimus personalile viimane arendusseminar, mida viis läbi Ründo Mülts, teemaks olid sel korral “Õpetajad, õpilased, pedagoogika ja õpetusviisid läbi ajaloo”. Õpetajate ja õpilaste roll muutuvas maailmas ning läbi ajaloo. Kuidas on muutunud pedagoogika ja millised õpetusviisid on jäänud püsima aastasadu. Lisaks tehti rühmatööd teemal: Milliseid paremaid andragoogilisi võtteid kasutada madala haridustasemega täiskasvanute õppesse toomiseks, õppes hoidmisel ning lõputunnistuseni jõudmisel.