Tegevused (TRT2)

Avaleht Tegevused (TRT2)

Tegevused:

September 2018

 • Telliti reklaamvahendeid. (Spiraalköitega märkmikud, pastapliiatsid)
 • Sõlmiti kokkulepe Arvamuspäeval esineva peaesinejaga.
 • Alustas valikaine Meedia- videoõpetus.
 • Taasalustas lastehoiuteenus, mis pakub õppivatele lapsevanematele võimalust lapsehoiuks siis, kui vanem õpib.
 • E-infokonsultant tegeleb nii õppurite kui ka õpetajate e-õppe alase nõustamisega ja abistamisega ning võeti kasutusele uus e-keskkond Stuudium.
 • Õpinõustaja tegeles õppuritega, kelle motivatsioon oli langenud.
 • Toimus kaks nädalat kestev motivatsioonikoolitus, et alustada õppeaastat teisiti kui varem ning tõsta õpilaste eneseusku ja saavutustahet.
  Pilte saab vaadata SIIT

Oktoober 2018

 • Toimus Arvamuspäev 25.10.2018 „Muutuv maailm ja väljakutsed haridusele“.

Arvamuspäeva videoversioon on kättesaadav peagi.

Arvamuspäeva helifailid on allalaetavad SIIT

Arvamuspäeva esineja slaidid leiab SIIT

Vox Populit saab vaadata SIIT

Pilte saab vaadata SIIT

Arvamuspäeva tagasiside Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilaste poolt oli positiivne ning valitud teema pakkus jutuainet veel mitmeks päevaks.

 • Planeeriti Supervisiooni Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile.
 • Planeeriti esimest Motivatsioonikohvikut ning viidi läbi suuline küsitlus õpilaste seas, millisest teemast sihtgrupp esimesena rohkem kuulda ja arutada sooviks. Välja valiti teema, kuidas teha õigeid valikuid ning luua endas rohkem selgust.

 

November 2018

 • 09.11 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile supervisioon, mida juhtis superviisor Tiina Saar-Veelmaa.
 •  21.11 toimus Motivatsioonikohvik 1, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning arutleti
  soovide lahti mõtestamise ning elus selguse loomise teemadel

Detsember 2018

 •  12.12 külastati Tallinnas asuvat Maarjamäe ajalookeskust ning toimus õpe väljaspool
  klassiruumi. Ekskursioonil osales õpilasi kõikidest klassidest ning kaasas olid
  ajalooõpetaja Kai Parman ning projekti koordinaator/õpinõustaja Ene Taurus.
 •  13.12 toimus Motivatsioonikohvik 2, mida viis läbi koolitaja Kristo Kiviorg ning sel
  korral tegeleti eesmärkide mõistmise ja püstitamisega järgmiseks 12.neks nädalaks.