Projektist (TRT2)

Avaleht Projektist (TRT2)

Projektist:

TEISEL RINGIL TARGAKS JÄRVAMAAL 2“  NR 2014-2020.1.06.18-0092

Paide Täiskasvanute Keskkool viib aastatel 2018 – 2020 ellu ESF rahastatud projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal 2“.
Projekti algus ja lõpp: 03.09.2018 – 31.08.2020
Projekti maksumus: 191 195 eurot

Projekti käigus jätkatakse e-õppe parendamist ja parendatakse digitaristut. Toimuvad koolitused nii õpilastele kui ka õpetajatele, et suurendada õppurite võimalusi e-õppes kursusi läbida. Toimuvad jätkuvalt koolitused ja juhendamised nii õpilastele kui õpetajatele. Samuti toimub e-õppe võimaluste õpetamine/tutvustamine Järvamaa erinevates piirkondades kohapeal. E-õpe on vajalik õppimise vorm eelkõige täiskohaga tööl käivatele inimestele ja teistele, kes kahel päeval nädalas koolis kohal ei saa käia.

Õpilaste toetamiseks õppeprotsessis on sel korral kaasatud 0,5 kohaga õpinõustaja. Õpinõustaja ülesanne on tegeleda õppijate igapäevase nõustamise, motiveerimise ja toetamisega. Lisaks jätkatakse õpilaste toetamist erinevate nõustamisteenuste pakkumise näol.

Projekt toetab põhi- ja keskhariduseta inimeste naasmist formaalõppesse. Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks.

Uue lähenemisena pakub Paide Täiskasvanute Keskkool alustajatele kahenädalast kohanemisperioodi ehk motivatsioonikoolitust, mille eesmärk on vähendada koolitulemise hirme, sulanduda õpikaaslastega, tugevdada motivatsiooni ning enesekindlust.

Projektis osalejad saavad õppida tasuta lisakursustena meedia- videoõpetust ning sisedisaini.

Õppijatest lastevanematel on jätkuvalt hea võimalus kasutada hoidjaga väikelastetuba.

____________

Täpsem info ja projektiga seotud küsimused:

Projektijuht: Tiina Larven

Tel.: 53783929, e-post: tlarven@gmail.com

Projekti koordinaator: Ene Taurus

Tel.: 58533054, e-post: enetaurus@gmail.com