Projektist (TRT3)

Avaleht Projektist (TRT3)

Projektist:

“TEISEL RINGIL TARGAKS 3“  NR 2014-2020.1.06.20-0143

Paide Täiskasvanute Keskkool viib aastatel 2020 – 2022 ellu ESF rahastatud projekti „Teisel ringil targaks 3“.
Projekti algus ja lõpp: 01.09.2020 – 31.08.2022
Projekti maksumus: 75 510.69€

Projekti käigus jätkatakse e-õppe parendamist. Toimuvad koolitused nii õpilastele kui ka õpetajatele, et suurendada õppurite võimalusi e-õppes kursusi läbida. Toimuvad jätkuvalt koolitused ja juhendamised nii õpilastele kui õpetajatele. Samuti toimub e-õppe võimaluste õpetamine/tutvustamine Järvamaa erinevates piirkondades kohapeal. E-õpe on vajalik õppimise vorm eelkõige täiskohaga tööl käivatele inimestele ja teistele, kes kahel päeval nädalas koolis kohal ei saa käia.

Õpilaste toetamiseks õppeprotsessis on sel korral kaasatud 0,1 kohaga õpinõustaja. Õpinõustaja ülesanne on tegeleda õppijate igapäevase nõustamise, motiveerimise ja toetamisega. Lisaks jätkatakse õpilaste toetamist erinevate nõustamisteenuste pakkumise näol.

Projekt toetab põhi- ja keskhariduseta inimeste naasmist formaalõppesse. Projekti tegevused ja teenused pakuvad pikemalt õppest eemal viibinutele, töö või perega hõivatutele just neile sobivaid paindlikke lahendusi kooli naasmiseks, õppes püsimiseks ja hariduse omandamiseks.

Projektis osalejad saavad õppida tasuta lisakursustena kahel lisakursusel.

Õppijatest lastevanematel on jätkuvalt hea võimalus kasutada kolmapäeviti ja neljapäeviti hoidjaga väikelastetuba.

____________

Täpsem info ja projektiga seotud küsimused:

Projektijuht: Ene Taurus

Tel.: 58533054, e-post: enetaurus@gmail.com