Paide Täiskasvanute Keskkool antakse riigile üle

Avaleht Paide Täiskasvanute Keskkool antakse riigile üle

28. jaanuaril toimunud Paide linnavolikogu istungil otsustati lõpetada Paide Täiskasvanute Keskkooli tegevus 31. augustil 2021.

Üldkeskhariduse kättesaadavuse tagamisel on riik enda kanda võtnud järjest rohkem vastutust. Riigi ja omavalitsuste koostöös on ka täiskasvanute keskharidus liikumas samas suunas. Muudetud on seadusandlust, millega on loodud juriidiline alus mittestatsionaarses õppevormis põhi- ja üldkeskhariduse omandamiseks riigigümnaasiumis või kutsehariduskeskustes.

Muudatuste eesmärgiks on:

– arendada üleriigilist koolivõrku ning planeerida õppekohti kogu keskhariduse tasemel tervikuna;

– pakkuda täiskasvanud õppuritele nüüdisaegset õppekeskkonda, toetavaid meetmeid (nt

õpilaskodu), täiendavaid valikuvõimalusi (nt kutse omandamine);

– tagada õpetajatele paremaid töötingimusi ja võimalust töötada valdavalt täistööajaga.

 

  1. septembrist 2021 saavad täiskasvanud omandada põhi- ja gümnaasiumiharidust Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppeosakonnas.

Paide Täiskasvanute Keskkool lõpetab tegevuse 31. augustil 2021. aastal. Täiskasvanute põhikooli- ja gümnaasiumiõpe jätkub Järvamaa Kutsehariduskeskuses üldhariduse osakonnas.  Paide Täiskasvanute Keskkooli praegused õpilased saavad seal jätkata oma õpinguid ning vastu võetakse uusi õpilasi.

Täiskasvanute üldharidusõpe kutsehariduskeskuses ei ole seotud kutseõppega. Õppetöö toimub tulevases osakonnas edasi põhikooli ja gümnaasiumi riikliku õppekava alusel – nii nagu täiskasvanute keskkoolis senini olnud. Osakonna lõpetaja saab põhikooli või gümnaasiumi lõputunnistuse.

Järvamaa Kutsehariduskeskus on õppetöös paindlik, uuendusmeelne ja nüüdisaegse õppekeskkonnaga kool, kus väärtustatakse iga õpilast ja püütakse neile pakkuda parimat õpet.