Paide Täiskasvanute Keskkool antakse riigile üle

Avaleht Paide Täiskasvanute Keskkool antakse riigile üle

28. jaanuaril toimunud Paide linnavolikogu istungil otsustati lõpetada Paide Täiskasvanute Keskkooli tegevus 31. augustil 2021.

Praegustele mittestatsionaarses õppevormis PTK õppuritele tagatakse õppimise jätkamine põhikooli- ja gümnaasiumi astmetele Järvamaa Kutsehariduskeskuse Paide õppehoones. Õppetöö jätkub sama paindlikult ja kvaliteetselt nagu see on praegu ning ühtlasi paraneb õppe üleviimisel ka õppijate võimalus soovi korral osaleda täiendavalt erialaõppes.

Seisuga 10.12.2020 õpib Paide Täiskasvanute Keskkoolis 110 õpilast, neist 49 on Paide linna elanikud. Ülejäänud 61 õpilast on Türi ja Järva vallast ning mujalt.

Allikas: Paide linna kodulehekülg https://paide.kovtp.ee/