Laupäevase õppe muutus. muusika ja saksa keel!!!

Avaleht Laupäevase õppe muutus. muusika ja saksa keel!!!

Aprillikuus on muutunud laupäevase õppe tunnid – saksa keel on 7. aprilli asemel 14. aprillil.

LISAKS! Muusukaõpetust saab laupäeviti vastata kahel korral: 14. 04 ja 12.05 kell 11-13.

Vaata ka tunniplaani! Tunniplaan alates 29. jaanuarist