Toimus Järvamaa täiskasvanuhariduse maakondlik koostööseminar

Avaleht Toimus Järvamaa täiskasvanuhariduse maakondlik koostööseminar

26.03.2019 toimus Paide Raekojas Järvamaa täiskasvanuhariduse maakondlik koostööseminar.

Päev algas Paide Täiskasvanute Keskkooli õpilaste Elis-Erika Maasi ja Mariettely Saare muusikalise etteastega ning Paide linnapea Priit Värgi tervitusega Järvamaal täiskasvanuharidusega seotud inimestele. Edasi andis Eesti täiskasvanuhariduse olukorrast ülevaate Haridus- ja Teadusministeeriumist Annaliisa Toom, kes tõi välja, et enim on puudu nõustajatest, kes oskaksid anda tulevastele õppuritele infot edasiõppimise võimaluste kohta peale põhikooli. Statistilise kokkuvõtte Järvamaa täiskasvanuharidusest andis Andrasest Monica Marfeldt, kes tõi välja, et Järvamaal on 20.-64. aastaste elanike seas põhihariduseta 21,10% inimestest. Lisaks on Järvamaal palju, vaid põhiharidusega, noori naisi, kellel on alla seitsme aasta vanused lapsed. Statistilisele infole järgnes Järvamaa TÕN 2018 tegevuste kokkuvõte TKH koordinaatori, Anneli Suitsu poolt ning uude aastasse tõi pilgud Sirje Plaks Andrasest, kes rääkis Andrase tegevustest aastal 2019. Edasi möödus päev täiskasvanuharidust toetavate ja ühise koostöövõrgustiku loonud asutuste tegevuste ja võimaluste kuulamisega. Toetavatest tegevustest rääkis nii Eha Tasang (Töötukassa), Hille Ilves (ELVL), Jane Kiristaja (Järvamaa RMTK), Reima Nõmmik (PANK), Katrin Puusepp (JAK) kui ka Maiko Kesküla (AF). Päev lõppes grupiaruteluga, millised on  KOVide ja erinevate maakondlike võrgustike koostöövõimalused  täiskasvanuhariduse populariseerimiseks Järvamaal.

 

Seminar toimus Euroopa Sotsiaalfondi projekti „Täiskasvanuhariduse edendamine ja õppimisvõimaluste avardamine“ raames ning oli osalejatele tasuta.