TEADE TOIMINGUPIIRANGU KOHALDAMATA JÄTMISEST

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (käsunduslepingu sõlmimine kooli direktoriga  seotud isikuga E. Lehtpuuga 07.09.2020) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.