TEADE TOIMINGUPIIRANGU KOHALDAMATA JÄTMISEST

Korruptsioonivastase seaduse (KVS) § 11 lõike 3 punkti 4 alusel jäeti kohaldamata toimingupiirang KVS § 11 lõike 1 punktis 1 nimetatud toimingu (töölepingu sõlmimine kooli direktoriga  seotud isikuga E. Lehtpuuga 01.08.2016) tegemisel, kuna ametiisiku asendamine ei olnud võimalik asendajale esitatavatele nõuetele vastava isiku puudumise tõttu.

Tööleping lõpetatud 31.12.2017 ja vormistatud käsunduslepinguks alates 01.01.2018 – 30.06.2018.