Õppenõukogu

Avaleht Õppenõukogu

Paide Täiskasvanute Keskkooli õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad neli korda õppeaastas – septembris, jaanuaris, juunis ja augustis.

Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta side- ja infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

Õppenõukogu otsused protokollitakse.

Õppenõukogu koosolekute planeeritud ajad 2020/2021. õppeaastal:

  1. koosolek 28.09.2020
  2. koosolek 18.01.2021
  3. koosolek 18.06. 2021
  4. koosolek 30.08.2021