Õppenõukogu

Avaleht Õppenõukogu

Paide Täiskasvanute Keskkooli õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad neli korda õppeaastas – oktoobris, jaanuaris, juunis ja augustis.

Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta side- ja infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

Õppenõukogu otsused protokollitakse.

Õppenõukogu koosolekute planeeritud ajad 2017/2018. õppeaastal:

  1. koosolek 25.10.2017
  2. koosolek 16.01.2018
  3. koosolek 19.06. 2018
  4. koosolek 30.08.2018