Õppenõukogu

Avaleht Õppenõukogu

Paide Täiskasvanute Keskkooli õppenõukogu korralised koosolekud toimuvad neli korda õppeaastas – oktoobris, jaanuaris, juunis ja augustis.

Kiiret otsustamist vajavates küsimustes võib õppenõukogu otsuse vastu võtta side- ja infotehnoloogiliste vahendite kaudu koosolekut kokku kutsumata.

Õppenõukogu otsused protokollitakse.

Õppenõukogu koosolekute planeeritud ajad 2018/2019. õppeaastal:

  1. koosolek 26.09.2018
  2. koosolek 16.01.2019
  3. koosolek 19.06. 2019
  4. koosolek 30.08.2019