Kaebused ja ettepanekud

Avaleht Kaebused ja ettepanekud

Kaebusi ja ettepanekuid saab esitada nii kirjalikult kui ka suuliselt. Kõik kaebused registreeritakse õpilaste avalduste registris lisamärkega „K“ (kaebus).

Kirjaliku kaebuse võib esitada kooli juhtkonnale või edastada kooli postiaadressile Lai 33, 72720 Paide või e-posti aadressile kool@paidetk.ee

Kaebuse võib alaealise õpilase eest esitada ka vanem. Sellisel juhul peab tal olema lapse suuline nõusolek, et laps on nõus kaebuses toodud asjaoludega.

kaebuse-voi-ettepaneku-vorm