Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

TEENISTUSLIK JÄRELEVALVE

Paide Linnavalitsus

Keskväljak 14, Paide. Tel 3838600, e-mail paide@paide.ee

RIIKLIK JÄRELEVALVE

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu. Tel 7350222, e-mail hm@hm.ee

Terviseamet

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus. Pärnu 58, Paide. Tel 3850613, e-mail pohja@terviseamet.ee

Tööinspektsioon

Mäealuse 2/2, Tallinn. Tel 6269499, e-mail ti@ti.ee

Päästeamet

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa päästepiirkond. Põllu 23, Paide. Tel 3848811, e-mail arvi.luuk@rescue.ee

Keeleinspektsioon

Endla 4, Tallinn. Tel 6263346, e-mail keeleinsp@keeleinsp.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn. Tel 6274135, e-mail info@aki.ee