Kooli üle riiklikku järelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

Paide Linnavalitsus

Keskväljak 14, Paide. Tel 3838600, e-mail paide@paide.ee

 

Haridus- ja Teadusministeerium

Munga 18, Tartu. Tel 7350222, e-mail hm@hm.ee

Teenistusliku järelevalve ekspertide kontaktandmed:

Kristina Johannes, Kristina.Johannes@hm.ee;  mobiiltelefon 5687 6468;  lauatelefon 735 4069

Terviseamet

Terviseameti Põhja talituse Järvamaa esindus. Pärnu 58, Paide. Tel 3850613, e-mail pohja@terviseamet.ee

Tööinspektsioon

Tööinspektsiooni Lääne inspektsioon. Uus 2, Pärnu. Tel 4470450, e-mail laane@ti.ee

Päästeamet

Päästeameti Lääne Päästekeskuse Järvamaa päästepiirkond. Põllu 23, Paide. Tel 3848810, e-mail www.jarva.ee/rescue

Keeleinspektsioon

Endla 4, Tallinn. Tel 6263346, e-mail keeleinsp@keeleinsp.ee

Andmekaitse Inspektsioon

Väike-Ameerika 19, Tallinn. Tel 6274135, e-mail info@aki.ee