Kooli üldtelefon

385 1493

Kooli üldmobiil

5349 4204

Kooli aadress

Lai 33, Paide

Meie inimesed

Juhtkond ja administratsioon

Anneli Suits

+372 5560 6455
triin.siiber@jkhk.ee
Direktor
Triin Siiber

+372 5560 6455
triin.siiber@jkhk.ee
Õppealajuhataja, 10. klassi juhataja
Kristina Such

+372 5560 6455
triin.siiber@jkhk.ee
Juhiabi
Kristjan Kirspuu

+372 5667 8927
kristjan@paide.ee
IT-spetsialist (osutab teenust)
Natalja Haug

+372 5560 6455
triin.siiber@jkhk.ee
Raamatukoguhoidja
Kati Klaas

+372 5562 0789
kati@paidetk.ee
Sotsiaalpedagoog, põhikooli klassijuhataja
Ene Taurus

+372 5853 3054
enetaurus@gmail.com
Projektijuht
Enn Lehtpuu

+372 529 6515
ennlehtpuu@gmail.com
E-õppe konsultant
Sirje Kirspuu

+372 5662 5272
kirspuusirje@gmail.com
Lapsehoiu tugiisik

Õpetajad

Aili Agarmaa

+372 551 5444
aili.agarmaa@gmail.com
põhikooli füüsika, 12. kl matemaatika
Heidi Antons

+372 5567 0722
heidi.antons@gmail.com
12. kl inimeseõpetus
Elve Kask

+372 5838 0089
elve@kask.ee
saksa keel
Kristo Kiviorg

+372 551 4900
kristo.kiviorg@gmail.com
eesti keel ja kirjandus
Tiina Müürisepp

+372 xxxx xxxx
tiina@paidetk.ee
Inglise keel, vene keel, 11. klassi juhataja
Kai Parman

+372 5380 4343
kaiparman@gmail.com
kunst, ühiskond, ajalugu, geograafia; 12. klassi juhataja
Helje Pertmann

+372 5358 6890
helje.pertmann@paidetk.ee
keemia, bioloogia
Vahur Salom

+372 504 8989
vahursalom@hotmail.com
10., 11. kl matemaatika
Mari Üürike

+372 5331 5219
mariyyrike@gmail.com
põhikooli matemaatika, 10.-12. kl füüsika
Tiiu Schüts

+372 520 2540
tiiuschyts9@gmail.com
muusika