Kooli üldtelefon

385 1493

Kooli üldmobiil

5349 4204

Kooli aadress

Lai 33, Paide

Meie inimesed

Juhtkond ja administratsioon

Anneli Suits

+372 5349 4224
suitsanneli@gmail.com
Direktor
Triin Siiber

+372 5560 6455
triin.siiber@paidetk.ee
Õppealajuhataja
Kristina Such

+372 5343 0826
kristina@paidetk.ee
Juhiabi
Kristjan Kirspuu

+372 5667 8927
kristjan@paide.ee
IT-spetsialist, arvutiõpe
Natalja Haug

+372 5347 1138
haug.natalja@gmail.com
Raamatukoguhoidja
Kati Klaas

+372 5562 0789
kati@paidetk.ee
Sotsiaalpedagoog
Ene Taurus

+372 5853 3054
enetaurus@gmail.com
Õpinõustaja / projekti koordinaator
Enn Lehtpuu

+372 529 6515
ennlehtpuu@gmail.com
E-õppe konsultant
Tiina Larven

+372 5378 3929
tlarven@gmail.com
Projektijuht
Sirje Kirspuu

+372 5662 5272
kirspuusirje@gmail.com
Lapsehoiu tugiisik

Õpetajad

Aili Agarmaa

+372 551 5444
agarmaa3@hot.ee
8. kl mat, füüsika, 12. kl matemaatika; 12 klassi juhataja
Heidi Antons

+372 5567 0722
heidi.antons@gmail.com
karjäär, inimeseõpetus
Elve Kask

+372 5838 0089
elve@kask.ee
saksa keel
Kristo Kiviorg

+372 551 4900
kristo.kiviorg@gmail.com
eesti keel ja kirjandus 10. klassi juhataja
Tiina Müürisepp

+372
tiina@paidetk.ee
Inglise keel, vene keel 11.klassi juhataja
Kai Parman

+372 5380 4343
kaiparman@gmail.com
kunst, ühiskond, ajalugu; 7.-9. klassi juhataja
Helje Pertmann

+372 5358 6890
helje.pertmann@paidetk.ee
keemia, bioloogia
Vahur Salom

+372 504 8989
vahursalom@hotmail.com
10., 11. kl matemaatika
Tiiu Schüts

+372 520 2540
tiiuschyts9@gmail.com
muusika
Mari Üürike

+372 5331 5219
mariyyrike@gmail.com
9. klassi matemaatika, füüsika, 10-12 kl füüsika