Avatud hoidjaga väikelastetuba

Avaleht Avatud hoidjaga väikelastetuba

Ka käesoleval õppeaastal on õppuritest lapsevanematel suurepärane võimalus kasutada hoidjaga väikelastetuba (E-N
kell 8.00-15.00).

Lisainfot saab lastehoiu tugiisikult Sirje Kirspuult
+372 5662 5272 või kirspuusirje@gmail.com