Avalduste vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks on alanud!

Avaleht Avalduste vastuvõtt 2021/2022. õppeaastaks on alanud!

Sisseastumisavaldusi saab esitada põhikooli 3. kooliastmesse, gümnaasiumiastmesse ja riigieksamite ettevalmistuskursustele (varemlõpetanud).

31. augustil 2021 lõpetab Paide Täiskasvanute Keskkool tegevuse. Üldkesk- ja 3. kooliastme üldpõhiharidust mittestatsionaarses õppevormis hakkab 1. septembrist 2021 pakkuma Järvamaa Kutsehariduskeskus https://www.jkhk.ee/

Avaldusi saab esitada digitaalselt 31. augustini aadressidel:

põhikool – https://sais.ee/AdmissionSearch/View/9e63b5df-f2f3-40df-8a80-e2af0c64b61c

gümnaasium – https://sais.ee/AdmissionSearch/View/711be934-3f5a-4009-95db-fc8a9de33f80

gümnaasiumi riigieksamiteks ettevalmistus – https://sais.ee/AdmissionSearch/View/83383e0c-552f-4675-9835-9b90f99157c2

Kes soovib esitada avalduse paberil, palun võtta ühendust õppealajuhataja Triin Siiberiga (kontaktandmed allpool).

järvamaa kutsehariduskeskuse  üldharidusõppe osakond pakub:

  • Põhiharidust 7.- 9. klass.
  • Keskharidust 10.-12. klass.
  • Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).
  • Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.
  • Ametikooli või gümnaasiumi lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

P.S. Koolil on õigus avalduste esitajaid kutsuda vestlusele edasiste võimaluste ja vajaduste väljaselgitamiseks.

Küsimuste korral palun võtta ühendust:

Õppealajuhataja Triin Siiber

Tel 5560 6455

E-post triin.siiber@paidetk.ee