Arendusseminarid

Avaleht Arendusseminarid

 

 

Arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli personalile projekti „Teisel ringil targaks Järvamaal“ raames

21.05-22.05. 2018

Päevakorras

  1. mai

9.00                 Väljasõit Paide Täiskasvanute Keskkooli juurest

13.30               Lõuna Kurssessare Täiskasvanute Gümnaasiumis

14.00-15.00    Ülevaade Kuressaare Täiskasvanute Gümnaasiumi õppekorraldusest – L. Kallas

15.00-16.00     Mõttetalgud „Kuidas madala tasemeharidusega täiskasvanud õppimise juurde

saada, õppes hoida ja lõputunnistuseni aidata?“ Milliseid uusi lähenemisi õppetöös kasutada, et õppimine oleks huvitav ja õppija individuaalsust arvestav?“ /Töö rühmades. Moderaator: L. Kallas

16.00               Kohvipaus

16.00- 17.00   Kokkuvõtted rühmatöödest, ettekanded.

17.00-18.00    Võimalus külastada õppetunde, tutvuda koolimajaga või kunstikooliga

 

22.mai       

9.00.10.00       „Teisel ringil targaks Järvamaal 2“ projektitegevuste planeerimine uueks õppeaastaks. Tegevuskava koostamine. T. Larven

10.00               Tagasisõit koju

 

 

Arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli töötajatele

15.12-16.12.2017

Päevakorras

Reede, 15. detsember

12.30               Saabumine ja majutus Viimsi SPA Hotellis
13.00-14.30    Loeng-koolituse I osa  „Ajust ja arust vaimses tervises. Käitumise teadlik   kontroll“ –  Aet Lass

14.30-14.45  Kohvipaus

14.45-17.00    Loengu II osa. Ajust ja arust vaimses tervises. Käitumise teadlik kontroll“ – Aet Lass

17.00-19.00   Õhtusöök  hotelli restoranis

Laupäev, 16. detsember

9.00-11.30 Ülevaade projektitegevustest, 2018. aasta tegevuste kavandamine: A. Suits, T. Larven, E. Lehtpuu

 

Arendusseminar 21 oktoober, kell 11.00 Paide Täiskasvanute Keskkoolis

Mis peaks madala haridustasemega täiskasvanute õppeprotsessis hoidma?

10.30 – 11.00 Saabumiskohv

  1. 00 „Huvitegevuse võimalused täiskasvanud õppija toetamisel“. Kogemusõpe avatud töötubade kujul (Malle Kera)

12.30 – 13.15 „Kogukonna tegevus õppijate toetamisel Laupa Põhikooli näitel“(Pille Ellandi)

13.30- 14.00 Lõunasöök

14.00 – 14.45 „Loovainete integreerimine õppekavasse ning edasiõppimist motiveerivate võtete tutvustamine“ (Madli Liiva)

14.45- 15.30   „Kuidas motiveerida töötavat noort õppima?“ Millised võimalused on koostööks tööandjate ja õppeasutustega?“ (Enn Eelmaa)

15.30-16.00    Kokkuvõte õppepäevast. Tagasiside (Tiina Larven, Anneli Suits)

Lõpupidu 2017 . Õpetajad. Milliste võtetega rohkem noori lõputunnistuseni viia?

31.05.2017  toimub Veskisillal selle õppeaasta viimane arendusseminar

Päevakorras

11.00 – 11.30 Tervituskohv, registreerimine

11.30 – 11.45  Projekti tegevuste kokkuvõte /Tiina Larven/

11.45 – 12.00  E-õpe, õppeainete integreerimine jne /Enn Lehtpuu/

12.00 – 14.00  „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

14.00 – 15.00  Lõunasöök

15.00 – 16.00 „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

27.01.2017   toimus arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele

Päevakorras

10.00 – 10.30   Tervituskohv, registreerimine, tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

10.30                 Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30 – 11.00    Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00 – 11.30    Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30 – 13.00    Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00                 Lõunasöök

13.30 – 15.00   K. Saatmanni juhendamisel rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“

15.00 – 15.30    Tagasiside õppepäevast

04.01.2017 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli arendusseminar koos Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi esindajatega

Aeg: kolmapäev, 04.01.2017 kell 11.00-15.00

Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool, I k auditoorium

Teemad:

  1. PTK e-õppe hetkeolukorrast – Enn Lehtpuu
  2. Humanitaarainete õpetamisest VTG e-õppe keskkonnas – direktor Maie Jaago
  3. Arvutiõpetaja töö iseärasustest täiskasvanute õpetamisel – Sille Tõnisson (VTG)
  4. Kirjanduse, eesti keele ja arvutiõpetuse integreeritud õppe sisseviimine – Suits, Mälk, Jõesaar.

vallitornpilt

25.10.2016 toimus ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute keskkooli õpetajatele, mille teemaks on erivajadusega õppijad.

Seminari aitavad ellu viia Järvamaa Rajaleidja keskuse nõustajad.

Seminari kava:

08.30 – 9.00    Tervituskohv, registreerimine

9.00 – 12.00     Haridusliku erivajadusega õppur täiskasvanute koolis Elo Siska, Marie Runnel, Heidi Antons.

12.00                 Lõunasöök

13.00 – 14.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

14.30 – 15.00   Kohvipaus

15.00 – 16.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

img_0650 vallitorn img_0651