Hoolekogu

Avaleht Hoolekogu

Paide Täiskasvanute Keskkooli hoolekogu koosolek toimub 16. oktoobril, kell 15.00-16.00

Päevakorras:

 • Ülevaade algavast õppeaastast: õppijate arvud, töökorraldus jms
 • Arvamuse andmine kooli projektitegevusele „Teisel ringil targaks Järvamaal“
 • Arvamuse andmine kooli 2018. aasta eelarve projektile
 • Arvamuse andmine kooli õppekava muutmisele: valikainete õppekavade kinnitamine, eksperthinnanguga tutvumine
 • Muud küsimused ja teemavaldkonnad
__________
ÜLESANNE

Koordineerida ja aidata kooli ja rahvaülikooli tööd toetavate organisatsioonide ühist tegevust

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimise ja mõjutamisega.

Kaasata sponsoreid õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamiseks.

Toetada igati kooli juhtkonda hästijuhitud, avatud ja õppijasõbraliku kooli maine hoidmisel.

TEGEVUSE SISU

Kooli arengukava tegevuskava ja õppekavade arutelud ja hinnangud.

Kooli õppe- ja kasvatustegevuse jälgimine.

Õppe- ja kasvatustegevuseks paremate tingimuste loomisele kaasaaitamine.

Kooli eelarvekava ja personali koosseisude kooskõlastamine.

Materiaalsete lisaressursside muretsemine kooli tegevuse toetamiseks.

Pedagoogiliste ametikohtade täitmiseks korraldatavatel konkurssidel osalemine.

Koostöö rahvaülikooli nõukoja ja  õpilasesindusega.

KOOSSEIS 2016/2017. ÕPPEAASTAL

 1. Tanel Määr – õpilaste esindaja
 2. Mario Piirmets – õpilaste esindaja
 3. Aivi Lepp – vilistlaste esindaja
 4. Kai Parman – kooli esindaja
 5. Triin Siiber – kooli esindaja (protokollija)
 6. Eha Tasang – kooli toetava organisatsiooni esindaja (esimees)
 7. Edith Tänavots – Paide Linnavalitsuse esindaja
 8. Kulno Klein – Paide Linnavolikogu  esindaja