Arvamusfestival

Avaleht Arvamusfestival

Paide Täiskasvanute Keskkooli direktor Anneli Suits osaleb Arvamusfestivali aruteluringis “Ma ei ole laisk, ma vajan sind!”

Arutelu eesmärk on tutvustada noortele pakutavaid võimalusi, mis arendavad nende ettevõtlikkust noorsootöö, hariduse ja teiste tugiteenuste kaudu ennetamaks NEET-noorte teket. Noortelt tuleb vastu sisend, miks see info pole nendeni jõudnud ja kus tekib pakutavate võimaluste kohalt infosulg. Kes peaks vastutama mõlemalt poolt: kas noored ei tunne ise huvi või ei jõua info nendeni. Miks ei jõua info nendeni? Teema on väga aktuaalne, kuna aina rohkem on noortele pakutavaid võimalusi, kuid NEET-noorte arv on samuti suur. Liska on koolist väljalangemise osakaal suur, eelkõige poiste hulgas. Miks? Kuna 2017 on ka laste ja noorte aasta, siis peame andma sõna ka noortele, kes oskavad meid panna märkama ja omakorda saavad teada, mis võimalused neil siis tegelikult on. Samuti arutame kogukonna tähtust noorteni jõudmiseks ja vastupidi.

Arutelu toimub 11. augustil kell 12.00-13.30 Arvamusfestivali kaasava ühiskonna alal osaluskohvikuna, kus igaüks saab kaasa lüüa.

Arutelu korraldab Noorte Tugila