Arendusseminarid

Avaleht Arendusseminarid

 31.05.2017  toimub Veskisillal selle õppeaasta viimane arendusseminar

Päevakorras

11.00 – 11.30 Tervituskohv, registreerimine

11.30 – 11.45  Projekti tegevuste kokkuvõte /Tiina Larven/

11.45 – 12.00  E-õpe, õppeainete integreerimine jne /Enn Lehtpuu/

12.00 – 14.00  „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

14.00 – 15.00  Lõunasöök

15.00 – 16.00 „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

27.01.2017   toimus arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele

Päevakorras

10.00 – 10.30   Tervituskohv, registreerimine, tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

10.30                 Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30 – 11.00    Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00 – 11.30    Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30 – 13.00    Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00                 Lõunasöök

13.30 – 15.00   K. Saatmanni juhendamisel rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“

15.00 – 15.30    Tagasiside õppepäevast

Vaata pilte siin http://[good-old-gallery id=”4630″]

04.01.2017 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli arendusseminar koos Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi esindajatega

Aeg: kolmapäev, 04.01.2017 kell 11.00-15.00

Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool, I k auditoorium

Teemad:

  1. PTK e-õppe hetkeolukorrast – Enn Lehtpuu
  2. Humanitaarainete õpetamisest VTG e-õppe keskkonnas – direktor Maie Jaago
  3. Arvutiõpetaja töö iseärasustest täiskasvanute õpetamisel – Sille Tõnisson (VTG)
  4. Kirjanduse, eesti keele ja arvutiõpetuse integreeritud õppe sisseviimine – Suits, Mälk, Jõesaar.

25. 11. 2016. aastal toimub Ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele   

Päevakorras

09.30 – 10.20 Tervituskohv, registreerimine, ajarännak Ajakeskuses Wittenstein (soovijatele)

10.20                Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30 – 11.00  Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00 – 11.30   Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30 – 13.00  Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00               Lõunasöök

13.30 – 15.00 Rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“ Õpetajad saavad ühiselt leida paremaid võimalusi ning jagada kogemusi.

15.00 – 15.30  Soovi korral tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

vallitornpilt

25.10.2016 toimus ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute keskkooli õpetajatele, mille teemaks on erivajadusega õppijad.

Seminari aitavad ellu viia Järvamaa Rajaleidja keskuse nõustajad.

Seminari kava:

08.30 – 9.00    Tervituskohv, registreerimine

9.00 – 12.00     Haridusliku erivajadusega õppur täiskasvanute koolis Elo Siska, Marie Runnel, Heidi Antons.

12.00                 Lõunasöök

13.00 – 14.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

14.30 – 15.00   Kohvipaus

15.00 – 16.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

img_0650 vallitorn img_0651