Arendusseminarid

Avaleht Arendusseminarid

Arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli töötajatele

15.12-16.12.2017

Päevakorras

Reede, 15. detsember

12.30               Saabumine ja majutus Viimsi SPA Hotellis
13.00-14.30    Loeng-koolituse I osa  „Ajust ja arust vaimses tervises. Käitumise teadlik   kontroll“ –  Aet Lass

14.30-14.45  Kohvipaus

14.45-17.00    Loengu II osa. Ajust ja arust vaimses tervises. Käitumise teadlik kontroll“ – Aet Lass

17.00-19.00   Õhtusöök  hotelli restoranis

Laupäev, 16. detsember

9.00-11.30 Ülevaade projektitegevustest, 2018. aasta tegevuste kavandamine: A. Suits, T. Larven, E. Lehtpuu

 

Arendusseminar 21 oktoober, kell 11.00 Paide Täiskasvanute Keskkoolis

Mis peaks madala haridustasemega täiskasvanute õppeprotsessis hoidma?

10.30 – 11.00 Saabumiskohv

  1. 00 „Huvitegevuse võimalused täiskasvanud õppija toetamisel“. Kogemusõpe avatud töötubade kujul (Malle Kera)

12.30 – 13.15 „Kogukonna tegevus õppijate toetamisel Laupa Põhikooli näitel“(Pille Ellandi)

13.30- 14.00 Lõunasöök

14.00 – 14.45 „Loovainete integreerimine õppekavasse ning edasiõppimist motiveerivate võtete tutvustamine“ (Madli Liiva)

14.45- 15.30   „Kuidas motiveerida töötavat noort õppima?“ Millised võimalused on koostööks tööandjate ja õppeasutustega?“ (Enn Eelmaa)

15.30-16.00    Kokkuvõte õppepäevast. Tagasiside (Tiina Larven, Anneli Suits)

Lõpupidu 2017 . Õpetajad. Milliste võtetega rohkem noori lõputunnistuseni viia?

31.05.2017  toimub Veskisillal selle õppeaasta viimane arendusseminar

Päevakorras

11.00 – 11.30 Tervituskohv, registreerimine

11.30 – 11.45  Projekti tegevuste kokkuvõte /Tiina Larven/

11.45 – 12.00  E-õpe, õppeainete integreerimine jne /Enn Lehtpuu/

12.00 – 14.00  „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

14.00 – 15.00  Lõunasöök

15.00 – 16.00 „Otsimismäng madala haridustasemega õppuri olemusest ja õpetamise metoodikast” /Reet Valgmaa/

27.01.2017   toimus arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele

Päevakorras

10.00 – 10.30   Tervituskohv, registreerimine, tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

10.30                 Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30 – 11.00    Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00 – 11.30    Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30 – 13.00    Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00                 Lõunasöök

13.30 – 15.00   K. Saatmanni juhendamisel rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“

15.00 – 15.30    Tagasiside õppepäevast

04.01.2017 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli arendusseminar koos Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi esindajatega

Aeg: kolmapäev, 04.01.2017 kell 11.00-15.00

Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool, I k auditoorium

Teemad:

  1. PTK e-õppe hetkeolukorrast – Enn Lehtpuu
  2. Humanitaarainete õpetamisest VTG e-õppe keskkonnas – direktor Maie Jaago
  3. Arvutiõpetaja töö iseärasustest täiskasvanute õpetamisel – Sille Tõnisson (VTG)
  4. Kirjanduse, eesti keele ja arvutiõpetuse integreeritud õppe sisseviimine – Suits, Mälk, Jõesaar.

vallitornpilt

25.10.2016 toimus ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute keskkooli õpetajatele, mille teemaks on erivajadusega õppijad.

Seminari aitavad ellu viia Järvamaa Rajaleidja keskuse nõustajad.

Seminari kava:

08.30 – 9.00    Tervituskohv, registreerimine

9.00 – 12.00     Haridusliku erivajadusega õppur täiskasvanute koolis Elo Siska, Marie Runnel, Heidi Antons.

12.00                 Lõunasöök

13.00 – 14.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

14.30 – 15.00   Kohvipaus

15.00 – 16.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

img_0650 vallitorn img_0651