Juhtkond ja administratsioon
Anneli Suits direktor 5349 4224 suitsanneli@gmail.com
Triin Siiber õppealajuhataja 5560 6455 triin.siiber@paidetk.ee
Merle Rüütel juhiabi 5551 4696 merle@paidetk.ee
Kristjan Kirspuu IT-spetsialist; arvutiõpe 5667 8927 kristjan@paide.ee
Natalja Haug raamatukoguhoidja 5347 1138 haug.natalja@gmail.com
Eneken Savi sotsiaalpedagoog 5661 5584 eneken@paidetk.ee
Enn Lehtpuu e-õppe konsultant 529 6515 ennlehtpuu@gmail.com
Tiina Larven projektijuht 5378 3929 tlarven@gmail.com
Sirje Kirspuu Lapsehoiu tugiisik 5662 5272  kirspuusirje@gmail.com
Õpetajad
Aili Agarmaa 9. kl mat, füüsika, 11. kl mat 551 5444 agarmaa3@hot.ee
Heidi Antons karjäär, inimeseõpetus 5567 0722 heidi.antons@gmail.com
Elve Kask saksa keel 5838 0089 elve@kask.ee
Tiina Mälk eesti keel ja kirjandus 5620 1501 tiina.malk@paidetk.ee
Tiina Müürisepp Inglise keel, vene keel tiina@paidetk.ee
Piret Ohu Geograafia piretohu@gmail.com
Kai Parman kunst,ühiskond, ajalugu 5380 4343 kaiparman@gmail.com
Helje Pertmann keemia, bioloogia 5358 6890 helje.pertmann@paidetk.ee
Vahur Salom 10., 12. kl matemaatika 504 8989 vahursalom@hotmail.com
Tiiu Schüts muusika 520 2540 tiiuschyts9@gmail.com
Mari Üürike 8. klassi mat, 8, 10,11,12 kl füüsika
5331 5219 mariyyrike@gmail.com
Kooli üldtelefon 385 1493
Kooli üldmobiil 5349 4204