tõn 2017

TÕN 2017 Järvamaal

t6n-kuubikud

Märka ja tunnusta!

 

Nüüd on õige aeg märgata inimesi, kes õppimise läbi on oma elu muutnud ning esitada neid aasta õppija kandidaadiks.

Iga inimese elulugu ongi tema õppimise lugu. Elu näitab, et tunnustuse saanud õppijate lood on olnud paljudele inimestele julgustuseks ja innustuseks, et jätkata poolelijäänud õpinguid või alustada täiesti uue eriala omandamist.

Aasta õppija 2016 Liis Reimann asus mõned aastad tagasi keskharidust omandama koos oma pojaga. Nii nad 10. klassist alates teineteist kolme aasta vältel mõistvalt toetasid ja aitasid. Õpetajate sõnutsi oli see kooslus suurepärane. Nüüdseks on mõlemal keskharidus käes, kool sai kevadel lõpetatud.

Liis Reimann: „See, et keskharidust ei olnud,  tiksus ebameeldiva teadmisena kuklas, kuni ühel päeval sai otsustatud – tuleb sammud seada Jõgeva Täiskasvanute Keskkooli. Õppimine on andnud mulle juurde palju enesekindlust. Kuna mul on nüüd keskharidus, olen astunud sammukese lähemale oma unistusele, õppida kõrgemas kunstikoolis restaureerimist.“

XX täiskasvanud õppija nädala raames (19. – 26. oktoober 2017) tunnustatakse silmapaistvaid inimesi ja organisatsioone tiitlitega:

  • aasta õppija
  • aasta koolitaja
  • aasta koolitussõbralik organisatsioon
  • aasta õpitegu
  • aasta raamatukogu

Märka Sinagi tublisid inimesi enda ümber ning esita kandidaat 15. maiks!

Tunnustamise reglemendi ja esitamise vormid leiad ETKA Andrase kodulehelt

http://www.andras.ee/et/node/413 õppija nädal/tunnustamine

 Lisainfo: Anneli Suits 53494224

 

Järvamaa TÕN tugivõrgustik:

Jane Kiristaja Järvamaa Keskraamatukogu
Tiina Larven MTÜ Süda- Eesti Sotsiaalkeskus
Margit Udam Paide Noortekeskus
Heidi Antons Rajaleidja Keskus
Kaie Altmets Sõrandu Külaselts
Merle Rüütel Paide Huvikeskus
Eneken Savi Paide Täiskasvanute Keskkool
Eha Tasang Eesti Töötukassa Järvamaa Osakond
Reelika Roosileht Türi Noortekeskus/ Tugila
Ruth Türk Järvamaa Kutsehariduskeskus
Enn Lehtpuu Paide vald
Anneli Suits PTKK/Rahvaülikool (Järvamaa koordinaator)

Järvamaa TÕN tugivõrgustiku liikmete teabepäev 12. aprill, kell 15.00 (Lai 33, III korrus)

Päevakord:
1. TÕN  tegevuste planeerimine maakonnas ning ajakava koostamine
2. TÕN  raames Järvamaa aasta õppija, koolitaja, õpiteo, raamatukogu ja koolitussõbralikuma organisatsiooni väljaselgitamistingimuste tutvustamine
3. TÕN  tegevuste reklaamimine maakonnas
4. TÕN  tunnustamisürituse läbiviimise planeerimine: toimumise aeg, koht, meened jms.
5. Mida teha eelmiste aastatega võrreldes teisiti?
6. Muud küsimused.

Lisainfo: http://www.andras.ee/et või http://www.paidetk.ee/web/?page_id=4181