tõn 2017

TÕN 2017 Järvamaal

 Järvamaa TÕN tugivõrgustik:

Jane Kiristaja Järvamaa Keskraamatukogu
Tiina Larven MTÜ Süda- Eesti Sotsiaalkeskus
Margit Udam Paide Noortekeskus
Heidi Antons Rajaleidja Keskus
Kaie Altmets Sõrandu Külaselts
Merle Rüütel Paide Huvikeskus
Eneken Savi Paide Täiskasvanute Keskkool
Eha Tasang Eesti Töötukassa Järvamaa Osakond
Reelika Roosileht Türi Noortekeskus/ Tugila
Ruth Türk Järvamaa Kutsehariduskeskus
Enn Lehtpuu Paide vald
Anneli Suits PTKK/Rahvaülikool (Järvamaa koordinaator)

Järvamaa TÕN tugivõrgustiku liikmete teabepäev 12. aprill, kell 15.00 (Lai 33, III korrus)

Päevakord:
1. TÕN  tegevuste planeerimine maakonnas ning ajakava koostamine
2. TÕN  raames Järvamaa aasta õppija, koolitaja, õpiteo, raamatukogu ja koolitussõbralikuma organisatsiooni väljaselgitamistingimuste tutvustamine
3. TÕN  tegevuste reklaamimine maakonnas
4. TÕN  tunnustamisürituse läbiviimise planeerimine: toimumise aeg, koht, meened jms.
5. Mida teha eelmiste aastatega võrreldes teisiti?
6. Muud küsimused.

Lisainfo: http://www.andras.ee/et või http://www.paidetk.ee/web/?page_id=4181