27.01.2017   Toimus arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele

Päevakorras

10.00- 10.30   Tervituskohv, registreerimine, tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

10.30               Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30-11.00    Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00-11.30    Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30-13.00    Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00               Lõunasöök

13.30- 15.00   K. Saatmani juhendamisel rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“

15.00-15.30     Tagasiside õppepäevast

 

Vaata pilte siin http://

 

 

04.01.2017 toimus Paide Täiskasvanute Keskkooli arendusseminar koos Viljandi Täiskasvanute Gümnaasiumi esindajatega

Aeg: kolmapäev, 04.01.2017 kell 11.00-15.00

Koht: Paide Täiskasvanute Keskkool, I k auditoorium

Teemad:

  1. PTK e-õppe hetkeolukorrast – Enn Lehtpuu
  2. Humanitaarainete õpetamisest VTG e-õppe keskkonnas – direktor Maie Jaago
  3. Arvutiõpetaja töö iseärasustest täiskasvanute õpetamisel – Sille Tõnisson (VTG)
  4. Kirjanduse, eesti keele ja arvutiõpetuse integreeritud õppe sisseviimine – Suits, Mälk, Jõesaar.

25.11.2016 PLANEERITUD ARENDUSSEMINAR LÜKKUB EDASI 27.01.2017!!!

25. 11. 2016. aastal toimub Ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute Keskkooli ja Rapla Täiskasvanute Gümnaasiumi õpetajatele   

Päevakorras

9.30-10.20      Tervituskohv, registreerimine, ajarännak Ajakeskuses Wittenstein (soovijatele)

10.20               Sõnavõtt Paide abilinnapea Ülle Leesmaalt

10.30-11.00    Ülevaade Paide TK tegemistest; sh meedia võimalused õppurite kooli saamiseks ning kooli maine tõstmiseks /Anneli Suits/

11.00-11.30    Ülevaade Rapla TG tegemistest; sh e-õppe võimalikkusest /Vello Kübar/

11.30-13.00    Erinevad ja kaasaegsed täiskasvanute õpetamise võimalused /Kelly Saatman

13.00               Lõunasöök

13.30- 15.00   Rühmatöö „Kuidas muuta õppeaine atraktiivsemaks ja kaasaegsemaks: e-õpe, digivahendid jne?“ Õpetajad saavad ühiselt leida paremaid võimalusi ning jagada kogemusi.

15.00-15.30     Soovi korral tutvumine Paide Täiskasvanute Keskkooliga

vallitornpilt

 

25.10.2016 toimus ajakeskuses Wittenstein arendusseminar Paide Täiskasvanute keskkooli õpetajatele, mille teemaks on erivajadusega õppijad. Seminari aitavad ellu viia Järvamaa Rajaleidja keskuse nõustajad.

Seminari kava:

8.30 – 9.00       Tervituskohv, registreerimine

9.00 – 12.00     Haridusliku erivajadusega õppur täiskasvanute koolis Elo Siska, Marie Runnel, Heidi Antons.

12.00                Lõunasöök

13.00 – 14.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

14.30 – 15.00   Kohvipaus

15.00 – 16.30   Digipöörde võimalikkusest täiskasvanute õpetamisel Peeter Linnamäe

img_0650 vallitorn img_0651