PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOL PAKUB:

Põhiharidust 7.- 9. klass.

Keskharidust 10.-12. klass.

Osalist e-õpet (õppetöö laupäeviti).

Võimalust õppida üksikuid õppeaineid.

Võimalust õppida individuaalse õppeplaani järgi.

Ametikooli lõpetanutele lisaks õppeaastat riigieksamite sooritamiseks.

Dokumendid, mida on kooli vastuvõtmiseks vaja:

avaldus-vastuvotmine;

ankeet;

lõputunnistus ja/või väljavõte õpilasraamatust;

koopia isikut tõendavast dokumendist;

1 foto (õpilaspileti soovi korral).

 

Meie kontaktid:

55606455 (õppealajuhataja)

53494224 (direktor)

E-post: kool@paidetk.ee

Kodulehekülg:  www.paidetk.ee