Õpilasesinduse koosseis 2016/2017. õppeaastal

Kaia Karmen Aruste- protokollija 8. klass
Andero Pard 9. klass
Marko Kapp 9. klass
Rosangelica Raidma 10. klass
Johanna Järve 10. klass
Kati Kõnnusaar 10. klass
Tanel Määr 11. klass
Mario Piirmets 11. klass
Rait Pilipenko- õpilasesinduse president 12. klass

õppijate saadikud 2016/2017. õppeaastal

Merili Ling 11. klass

Egle Ellermaa 11. klass