PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOL-RAHVAÜLIKOOL

Teated

== 9. klassi viimane koolipäev on 24. mail (K). Sel päeval on võimalik eesti keele tundide ajal kaitsta ka oma loovtööd. Loovtööd saab kaitsta ka 25. mail kell 10.00.

Eesti keele eksami konsultatsioonid on  29. mail (E) kell 12.05 ja 30. mail (T) kell 8.30. Õpetajad on majas tunniplaani järgi, nii et järele vastamas saate ikka käia.

Eesti keele eksam on 1. juunil (N) kell 10.00!!!

Matemaatika- ja valikeksami konsultatsioonid on alates 29. maist tunniplaanijärgsetel aegadel, v.a ühiskonnaõpetuse konsultatsioonid, mis algavad 5. juunist nii ajaloo- kui ka ühiskonna tundide ajal.

== Gümnaasiumi koolieksami konsultatsioonid toimuvad järgmiselt:

Sotsiaalsuund: 16., 23., 30. mai ja 6. juuni kell 10.15-11.45 Heidi Antons ning 16., 23. mai ning  5. ja 6. juuni kell 12.00-13.30 Kai Parman.

Loodussuund: 15., 22., 29. mai ja 5. juuni kell 13.50-15.20 Mari Üürike ning kell 15.30-17.00 Helje Pertmann.

Koolieksam toimub 8. juunil kell 10.00.

== Kuna 12. klassil enam õppetööd ei toimu, saavad ka teised klassid õpetajate juures järele vastamas ja konsultatsioonides käia 12. klassi tunniplaanis olevate tundide ajal. Kasutage võimalust!

== Laupäevastes tundides on muudatusi, vaadake tunniplaani! 

== Tunniplaan alates 23. jaanuarist on nähtav SIIT

Vastuvõtt

Õpilaste vastuvõtt kooli toimub kogu õppeaasta vältel. Õpilane esitab kirjaliku avalduse ning haridust ja isikut tõendavad dokumendid. Dokumentide vastuvõtt E–N kell 09.00–15.00. Sisseastumiseks vajalik lisainfo on SIIN

Lastehoid

Õppijatest lastevanematel on sel aastal suurepärane võimalus kasutada hoidjaga väikelastetuba. Lastehoid toimub Paide Avatud Noortekeskuse ruumides esmaspäeviti, teisipäeviti ja kolmapäeviti kell 8.00–15.00 ning neljapäeviti kell 9.30–15.00.

Projekt “Teisel ringil targaks”

Meie koolis on võimalik tasuta õppida üksik- ja valikaineid, osaledes projektis „Teisel ringil targaks Järvamaal“. Projekti raames toimuvate valikainete kohta loe SIIT ja tunniplaani vaata SIIT

Info

Info kooli kohta: www.paidetk.ee või Facebookist

Anneli Suits (direktor) 53494224

Triin Siiber (õppealajuhataja) 5560 6455