PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOL-RAHVAÜLIKOOL

PAIDE TÄISKASVANUTE KESKKOOLI PÕHIKOOLI JA GÜMNAASIUMI LÕPUAKTUS ON 21. JUUNIL 2016. AASTAL  KELL 17.00 PAIDE KULTUURIKESKUSE KAMMERSAALIS!

– 9. klassi eesti keele eksami konsultatsioonid on 30. ja 31. mail (E, T) kell 10.00-12.00.

– 9. klassi karjääriõpetuse järelvastamine on esmaspäeval, 30. mail kell 12.00!

– Matemaatikaõpetaja Aili Agarmaa on 28. mai asemel laupäeval tööl 21. mail.

12 klassi koolieksami konsultatsioonid toimuvad järgnevalt: 

Sotsiaalsuund –  T, 31.05 ja T, 07.06 kell 10.15 inimeseõpetus (arvutiklass), kell 11.45 ajalugu-ühiskond (galerii),

                                  E, 30. 05 ja T, 07.06 kell 13.15 kell 13.15 majandusgeograafia (arvutiklass);

Loodussuund – T, 31.05 ja T,07.06 kell 10.15 keemia-bioloogia (114 klass), kell 11.45 füüsika (50 klass),

                                 E, 30. 05 ja T, 07.06 kell 13.15 loodusgeograafia (arvutiklass).

NB!!! Muusikaõpetaja Tiiu Schüts on esmaspäeval, 23. mail majas kell 13.30-14.30.

– Põhikooli ja gümnaasiumi lõpueksamite ajad on üleval õppetöö–eksamid lingi all!


 

* Kooli kantselei on avatud (Lai 33, 3. korrusel) esmaspäevast neljapäevani kell 9.00-16.00

* Õpilaste vastuvõtt toimub aastaringselt